Innhold

Emnet inneholder en fordypning i bruksendring og rehabilitering av komplekse romprosjekt. Videre undervises det i gjenbruk og redesign, og bærekraftighet gjennom alle faser av et prosjekt.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om komplekse romprogram
  • har kunnskap om bruksendringer og rehabilitering av bygninger
  • har kunnskap om gjenbruk av materialer og andre ressurser i en rehabiliteringsprosess
  • har kunnskap om redesign
  • har kunnskap om bærekraftighet i alle faser av et interiørprosjekt

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjøre en faglig analyse i forhold til bruksendringer
  • kan gjenkjenne ressurser for gjenbruk og redesign
  • kan planlegge og organisere et komplekst romprogram

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre et komplekst prosjekt med bruk av prinsipper for bærekraftighet  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: 4 uker

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig

 

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen

Pensumlitteratur

Ching, Francis D. K. 2014. Building Construction Illustrated. 5. utg. Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN: 9781118458341. 460 sider. 

Lefteri, Chris. 2014. Materials for Design. London: Laurence King. ISBN: 9781780673448. 240 sider.

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer (digitalt oppslagsverk). [Tilgjengelig via Sintef byggforsk sine nettsider. Ca. 5 oppslag. Brukernavn og passord vil bli gitt ut ved oppstart.]

Samlet sidetall/pensum

700 sider