Innhold

Emnet skal gi et grunnlag og en plattform i forhold til gjennomføring av et interiørprosjekt. Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sin egen identitet i forhold til den kreative designprosessen.  

I tillegg til grunnleggende komposisjon- og designteori skal emnet gi studenten en innføring i fagets viktigste verktøy; form, farge, materialer og lys.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om:

  • komposisjon og designteori
  • romdannende prinsipper i forhold til form, farge, materialer og lys med fokus på opplevelse og funksjon
  • skisseteknikk og tegning
  • menneskelige mål og skala

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • utføre komposisjoner både to- og tre-dimensjonalt
  • bruke form, farge, materialer og lys i formidling av romlig opplevelse og funksjonalitet
  • bruke skisseteknikk/tegning i designprosessen

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • utføre en designprosess gjennom alle stadier frem til presentasjon av idé/konsept der dokumentasjon av metode og prosess er viktig
  • diskutere sine designfaglige valg

reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur. Bærekraftig design, kreativitet og prosjektstyring

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Ikke spesifisert.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen (basert på en prosjektoppgave som deles ut ved emnets oppstart)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Pensumlitteratur

Ching, Francis D.K. og Corky Binggeli. 2012. Interior Design. 3. utg. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 9781118090718. Sider: 122-146. Pris: ca. 559,-

 

Klingenberg, Ellen S. 2015. Interiørarkitektur. Oslo: Spartakus Forlag A/S. ISBN: 9788230401644. Sider 8-17, 172-177, 192-209. Pris: 449,-

 

Rasmussen, Steen Eiler. 2003. Om at oppleve arkitektur. 2. utg. Aarhus: Fonden til Udgivelse af Arkitekturværker. ISBN:9788799554201. Pris: ca. 379,- [Også tilgjengelig på engelsk]

 

Kompendium i STI1100 Studiokurs 1: Lyset, mørket og fargene selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Boëtius, Henrik, Marie Louise Lauridsen og Marie Louise Lefevre. 1998. Lyset, mørket og fargene: Goethes fargelære - et innblikk, 18-21, 24-25, 27-37. København: Multivers Aps Forlag.

 

Kompendium i STI1100 Studiokurs 1: Fargen mellom kunst og vitenskap selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bruchhausen, Heicke og Barbara Holzherr. 1998."Hvor kommer lyset i våre drømmer fra?"  I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 246-252. Oslo: Institutt for farge SHKS.

 

Frigstad, Gard Olav. 1998. "Fargeløse grønne ideer." I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 32-41. Oslo: Institutt for farge SHKS.

 

Smedal, Grete. 1998."Livskvalitet og farger på 78 grader nord." I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 204-208. Oslo: Institutt for farge SHKS.

Samlet sidetall/pensum

Praktisk emne, antall sider 316, samt filmen "Lyset, mørket og fargene" knyttet til kompendium av samme navn.

Anbefalt litteratur

Goethe, Johann Wolfgang. 1994. Goethes farvelære: Utvalg og kommentarer av Torger Holtsmark. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.