Innhold

Emnet skal gi en god gjennomgang av stilhistorie fra gresk/romersk oldtid og fram til 1900, og i tillegg gi studenten evne til refleksjon over hvordan utviklingen av stil, arkitektur og kunst relaterer seg til den øvrige samfunnsutviklingen.

 

I tillegg skal emnet gi en introduksjon i hva begrepet bærekraftighet betyr, samt skape engasjement rundt bærekraftighet, og hvordan dette kan brukes i tilnærming til designløsninger.  

Videre skal emnet gi en innføring i inkluderende design, og hvorfor vi skal tenke tilgjengelighet for alle.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om:

  • stilhistorie fra gresk/romersk oldtid fram til 1900
  • samfunnsspørsmål i en interiørfaglig sammenheng
  • prinsipper innen bærekraftig design
  • prinsipper innen universell utforming

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • gjenkjenne arkitektur- og stilhistorie fra oldtiden frem til 1900, og bruke det i en interiørfaglig sammenheng
  • reflektere over egen faglig rolle i samfunnet
  • anvende sosiale og miljømessige verdier i en design prosess

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • bruke arkitektur- og stilhistorien som en referansekilde til egne og andres arbeider
  • reflektere over samfunnsspørsmål i en interiørfaglig sammenheng
  • forstå bærekraftige prinsipper og deres økonomiske og miljømessige betydning

forstå prinsipper for universell utforming

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

200 

Arbeidslivstilknytning

Ingen samfunns og næringskontakt i dette emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Bestått eksamensdel er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Gombrich, E. H. 2006. Verdenskunsten. 3. rev. utg. Oslo: Aschehoug. ISBN: 8203221602. Side 223-535, kap. 12-26. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmeside: http://www.nb.no/nbsok/nb/b4f7bc2870f31860aad9ea738e14fdc0.nbdigital?lang=no#223 ]

 

Hauffe, Thomas. 1996. Design. Oslo: Cappelen forl. ISBN:8202159865. Side 10-63. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmeside: http://www.nb.no/nbsok/nb/ede830ad47e2ec73247b08da6ac8f035.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Hjelde, Gunnar. 2004. Stil og Interiør: Vår stilhistorie fra oldtid til nåtid. Oslo: Novus Forlag.  ISBN: 9788270993710. Side 11- 241, frem til 1900. Pris: ca. 398,-

 

Williams, Jeremy. 2011. The One Room Manifest:A sustainable approach to Interior Design. Oslo: One Room. ISBN: 9788299865906. Sider: 117. Pris: ca.198,- [Kan bestilles direkte fra www.oneroom.no ]

Samlet sidetall/pensum

samlet 715 sider.

Anbefalt litteratur

Gunnarsjaa, Arne. 2001. Arkitekturhistorie: En kort innføring i bygningskunst. Oslo: Abstrakt forl. ISBN: 9788279350194.