Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor kompetanse- og lederutvikling som:

 • Hva er ledelse og hva er kompetanse?
 • Teorier innen leder- og kompetanseutvikling
 • Planlegging av leder- og kompetanseutvikling
 • Gjennomføring av leder- og kompetanseutvikling
 • Evaluering, måling og oppfølging av leder- og kompetanseutvikling
 • Kartleggings- og utviklingsverktøy

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om leder- og kompetanseutvikling, herunder utvikling av kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. 
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor leder- og kompetanseutvikling.
 • kjenner til sentrale funn innen relevant forskning og kan med bakgrunn i dette beskrive hva som virker og ikke virker innen leder- og kompetanseutvikling.
 • kjenner til metoder og virkemidler for leder- og kompetanseutvikling.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teorier og kunnskap på problemstillinger knyttet til leder- og kompetanseutvikling.

 • kan anvende verktøy og egen erfaring på praktiske problemstillinger knyttet til leder- og kompetanseutvikling.

 • kan bidra til å gjennomføre leder ¿ og kompetanseutvikling i organisasjoner.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 •  har innsikt i teori og praktisk kunnskap knyttet til utvikling av mennesker og grupper.
 •  har et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved leder- og kompetanseutvikling  og en kritisk holdning til valg av metoder og verktøy.  

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, praktiske øvelser og arbeid med case. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det kan bli aktuelt å hente inn gjesteforelesere fra arbeidslivet. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bang, Henning og Thomas Nesset Midelfart. 2012. Effektive ledergrupper. Gyldendal Norsk Forlag AS. [246 s. ISBN: 9788205410831. Pris ca. 499,-]

 

Glasø, Lars og Thompson, Geir. 2013. Transformasjonsledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. [145 s. ISBN: 9788205446885. Pris ca. 369,-]

 

Lai, Linda. 2013. Strategisk kompetanseledelse. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. [253 s. ISBN: 9788245014471. Pris ca. 489,-]

Samlet sidetall/pensum

644 sider.