Innhold

Basis forståelse for hvordan hotell- og restaurantbedrifter er organisert.

 

¿¿Driftsmodeller og konsepter innen hotell- og restaurantnæringen

 • Hotell- og restaurantledelse innenfor fagområdene:

  • -  Planlegging og tilrettelegging for lønnsom drift

  • -  Tilbud og etterspørsel

  • -  Medarbeidere som ressurs

  • -  Helse, miljø og sikkerhet

  • -  Kundetilfredshet og kundelojalitet

  • -  Produktivitet og lønnsomhet

  • -  Serviceleveransesystemet

  • -  Revenue Management

  • -  Økonomiske nøkkeltall, produktivitet og lønnsomhet

  • -  Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

  • -  Lover og avtaler som regulerer driften

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne besitte kunnskap om ledelse av hotell og restauranter. Kunnskap om de viktigste strategiske områdene som berører den daglige driften står sentralt. Det fokuseres videre på god økonomisk drift og viktigheten av forholdet mellom kundens tilfredshet og kundens lojalitet til hotell- og restauranttjenester og produkter.

 

Ferdigheter

Studentene skal etter endt emne være i stand til å inneha stillinger i hotell- og restaurantbedrifter. Studentene skal inneha basisferdigheter innen ledelse, kundeorientering og økonomi innen hotell- og restaurantdrift.

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt emne forstå de prinsippene for hvordan hotell- og restaurantbedrifter driftes og ledes. Kompetanse om lønnsom og langsiktig hotell- og restaurantdrift står sentralt i dette emnet ved siden av generell kompetanse om medarbeidere sin rolle i leveransen av servicetjenester. 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre en hjemmeeksamen i form av en prosjektoppgave som også presenteres i klassen i løpet av emnet. 

Anbefalt tidsbruk

180-200 timer

Arbeidslivstilknytning

Underveis i faget vil ekstern foredragsholder fra hotell- og reiselivsbransjen bidra med aktuelle temaer relatert til pensum. Studentene vil delta på ett bedriftsbesøk til hotellbedrift i region Oslo. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Jørgensen, Helge. 2012. Planlegging og drift av hoteller og restauranter. Oslo: Yrkeslitteratur. ISBN: 9788258406171. Pris kr. 460.-

 

Lockwood, Andrew og Peter Jones. 2002. The management of hotel operations. London: Continuum. ISBN: 9780826462947. Pris kr. 579.-

 

Venison, Peter. 2005. 100 tips for hoteliers: What every successful hotel professional needs to know and do. Lincoln, NE: iUniverse. ISBN: 9780595367269. Pris kr. 189.-

Samlet sidetall/pensum

603 sider.

Anbefalt litteratur

Horwath Consulting. 2016. Norsk hotellnæring 2015. 19. årgang.