Innhold

Emnet gir en fordypning i visuell identitet og vektlegger utforskning og refleksjon i utvikling av komplekse identitetsprosjekter. Sentralt er helhetstenking i alle kommunikasjonsflater, medier og interaksjonspunkter. Det gis også en innføring i tjenestedesign for at studentene skal få et helhetsperspektiv på merkevarers møter med sine målgrupper. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om komplekse visuelle identiteter
  • har grunnleggende kunnskap om tjenestedesign som tilnærming til merkevarebygging og visuell identitet
  • har kunnskap om visuelle identiteter i et bredere designhistorisk perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende designstrategi og grafisk design til å utvikle en kompleks visuell identitet

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over forholdet mellom strategiske valg, tjenestedesign og visuell identitet

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske og skriftlige øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 (inkludert undervisning)

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Fem (5) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

*Kontinuasjon: Levere på nytt med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Bell, Nick. «The steamroller of branding» I Eye 53, (14). 2004. s. 18-28. 10 sider. [Gjøres tilgjengelig på Luvit, men kan også leses på nett: http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-steamroller-of-branding-text-in-full ]

Stickdorn, Marc and Jakob Schneider. 2012. This Is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. Wiley. 384 sider. ISBN: 9789063692797. 

Digitalt kompendium i emnet VID2100 Visuell identitet 2 legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder: 

Blauvelt, Andrew. 2011. "Brand New Worlds." I Albinson, Ian, Rob Giampietro, Andrew Blauvelt og Ellen Lupton, red. Graphic Design: Now in Production. Side 190-208. Minneapolis: Walker Art Center. 18 sider.

Millman, Debbie. 2013. «Grant McCracken» [interview]. I Brand Thinking and Other Noble Pursuits, s. 24-40. New York: Allworth Press. 17 sider.

Riley, Chris. 2003. «The Cultural Influence of Brands: In Defense of Advertising». I Heller, Steven and Véronique Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, s. 70-81. New York: Allworth Press. 12 sider.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 441 sider