Innhold

Design- og komposisjonsprinsipper utforskes gjennom arbeid med manuelle teknikker og fysiske materialer. Utforskningen er en sentral del av å være en designer, men like viktig er refleksjonene man gjør seg under utforskningen. Å være en designer, er å være en reflekterende praktiker. Refleksjonene uttrykkes verbalt/skriftlig med et faglig språk, og slik kommuniserer man med kolleger og oppdragsgivere. Refleksjon rundt egen arbeidsprosess og egne arbeider er derfor en grunnleggende ferdighet innen skapende fag. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om universelle designprinsipper og -begreper
  • har kunnskap om manuelle teknikkers og fysiske materialers iboende egenskaper og muligheter

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan uttrykke ideer på flate og i rom gjennom manuelle teknikker og fysiske materialer
  • kan lage to- og tredimensjonale skisser
  • kan artikulere faglig refleksjon omkring egen arbeidsprosess og det ferdige arbeidet

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • er bevisst på forholdet mellom arbeidsprosess og resultat
  • kan benytte grunnleggende og universelle formgivende øvelser som utgangspunkt for fagspesifikke uttrykksformer (og applikasjoner)
  • kan benytte grunnleggende og universelle design- og komposisjonsprinsipper i kommunikasjon mellom fagdisipliner
  • har en grunnleggende forståelse for hvordan ulike profesjoner har ulike fagspråk, og at de alle har et reflekterende forhold til sin praksis

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Leborg, Christian. 2004. Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt Forl. [96 sider. ISBN: 9788279351184. Pris ca. 315,-]

Geelmuyden, August. 2013. Det gylne snitt- Historien om et magisk tall. Oslo: Kagge Forlag AS. [135 sider. ISBN: 9788248913290. Pris ca. 399,-]

Puhalla, Dennis. Design Elements, Form & Space: A Graphic Style Manual for Understanding Structure and Design [Tilgjengelig som ebok via bibliotekets databaser: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=576471&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

398 sider

Anbefalt litteratur

Ingen