Innhold

Emnet skal gi en grundig gjennomgang i stil-, design- og kunsthistorie fra 1900 og frem til i dag. Det skal gjøre studenten kjent med samtlige stilretninger innenfor denne perioden, deres virkemidler og hva som karakteriserer dem. Studenten skal kunne reflektere over sitt faglige ståsted i historisk sammenheng.  

Videre skal studenten utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebære som designer og fagperson.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling. Studenten vil få kunnskap om miljømerking av materialer og produkter, hvordan innhente informasjon og fakta, samt vurdering av denne.  

Emne skal gi en innføring i hvordan tilgjengelighet for alle kan brukes som en naturlig tilnærming i design løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • Stil-, design- og kunsthistorie fra 1900 og frem til i dag
 • designerens rolle i samfunnet
 • økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser i forhold til designfagene
 • tilpasse estetiske løsninger i bærekraftige design løsninger
 • kunnskap om miljømerking av materialer og produkter  

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • gjenkjenne arkitektur og design fra 1900 og frem til i dag, samt kjenne til deres virkemidler
 • tilrettelegge bærekraftig prosjektplanlegging
 • tilrettelegge for universell utforming  

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • bruke stil-, design- og kunsthistorie som en referansekilde til egne og andres arbeider
 • gjennomføre en design prosessen med en holistisk og bærekraftig tilnærming
 • integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
 • diskutere og argumentere for sine faglige valg og løsninger
 • reflektere over egen faglig utøvelse og ståsted

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur, Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

170

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gombrich, E. H. 1996. Verdenskunsten. 3. rev. utg. Oslo: Aschehoug. ISBN: 8203221602. s. 535-626. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/86a61518f583296a2bed1b9c9fcc139a.nbdigital?lang=no#9 ]

 

Hauffe, Thomas. 1996. Design. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202159863. 192 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/9549dbd5bb8a3d005bcba84299d73330.nbdigital?lang=no#5 ]

 

Høyersten, Erlend S. 2000. «Radikal design». I Haakestad: Design, symbol, stil: Kunst og industri i det 20. århundre, s. 12-28. ISBN: 8246700421. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/6a0608011f387d1a9391cb24d387b06a.nbdigital?lang=no#0 ]

 

McDonough, William og Michael Braungart. 2002. Cradle to cradle: Remaking the way we make things. London: Vintage books. ISBN: 9780099535478. 192 sider. Pris ca. 139,-

 

Tøjner, Poul Erik og Hansen Jan E. 1997. Verdenskunst: Fra Tizian til i dag, s. 148-152 og s.153-160. Geelmeyden Kiese. ISBN: 8275470099. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/84d4f683f397937dd4693e3f731f649d.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Wågå, Solvår, Karin Høyland, Dag Kittang og Liv Øvstedal. 2006. Universell utforming: begrepsavklaring. SINTEF rapport, SBF51 A06014. Sider: 1-17 og 50-70. [Elektronisk tilgjengelig via SINTEF: https://www.sintef.no/globalassets/upload/universel-utforming_begrepsavklaring.pdf ]

 

Totalt antall sider: 538  

Kompendium 1 for faget «Kunst, kultur og samfunn fra modernismen til i dag» selges ved høyskolens samlede bokhandlere og inneholder:

 

Hjelde, Gunnar. 2004. Stil og interiør: Vår stilhistorie fra oldtid til nåtid. Oslo: Novus forlag. S. 259-312. [Følgende sider er tatt ut: s. 275, 278, 295, 302, 305].

 

Kompendium 2 for faget «Kunst, kultur og samfunn fra modernismen til i dag» selges ved høyskolens samlede bokhandlere og inneholder:

 

Bergan, Gunvor Øverland og Trinelise Dysthe. 2003. Tingenes århundre: 1900-2000 : Tiden, stilen, smaken, 176-221. Oslo: Gyldendal fakta. [Følgende sider skal ikke med: 183, 184, 187,189, 199, 205, 214]

 

Hughes, Robert. 1991. "Culture as nature." I The shock of the New: Art and the Century of Change, 234-265. London: Thames & Hudson.

 

Livingstone, Marco. 1999. "Pluralism since 1960." I Britt (red.) Modern art: From imperssionism to postmodernism, 359-405. London: Thames & Hudson.

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

.