Innhold

Emnet gir en innføring i interaksjonsdesign med fokus på prosessen som fører frem til gode brukeropplevelser (UX) i digitale medier.

Det undervises videre i historie, faguttrykk og begreper, samt grunnleggende prinsipper for interaksjonsdesign fra et ergonomisk og psykologisk perspektiv, samt innføring i brukerscenarier og metoder for brukertesting. Det gis også en kort innføring i prinsipper for universell utforming.

I den praktiske delen av emnet får studentene en innføring i ulike former for prototyping, slik at de kan presentere løsningene sine på en hensiktsmessig måte.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

kandidaten...

  • har kunnskap om interaksjonsdesigns historie
  • har kunnskap om faguttrykk og begreper innen web- og interaksjonsdesign

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

  • kan lage hensiktsmessige prototyper for interaksjonsdesign
  • kan definere innholds- og sidestruktur for websider med informasjonsarkitektur
  • kan designe og utvikle en enkel prototype

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • kan redegjøre for en prosessorientert tilnærming til interaksjonsdesign
  • kan reflektere over menneskers bruksmønstre i digitale brukergrensesnitt

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design  

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, presentasjon, veiledning  

Anbefalt tidsbruk

200  

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Kontinuasjonseksamen: Kandidaten leverer prosjektet på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Cooper, Alan, Robert Reimann, David Cronin og Christopher Noessel. 2014. About Face: The Essentials of Interaction Design. 4 utg. Indianapolis: Wiley. ISBN: 9781118766576. 720 sider. Pris: 319,-

 

Direktoratet for forvaltning og IKT. Universell utforming. Lesedato 2. mai 2016: https://uu.difi.no/ 

 

Hogue, David. 2012. Interaction Design Fundamentals. Lynda.com. (3 t 19 min opplæringsvideo) Tilgjengelig via Lynda.com: https://www.lynda.com/Dreamweaver-CS5-training/Interaction-Design-Fundamentals/82822-2.html?srchtrk=index:1%0Alinktypeid:2%0Aq:Interaction%2BDesign%2BFundamentals%2Bhogue%0Apage:1%0As:relevance%0Asa:true%0Aproducttypeid:2  ]

 

Johnson, Jeff. 2014. Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines. 2 utg. Amsterdam/Boston: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780124079144. 250 sider. Pris ca. 389,-

 

Samlet pris for videokurs ca. 250,¿ pr.mnd. basert på årlig abonnementspris på $375.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 970 sider + 3 t 18 min videoforelesning

Anbefalt litteratur

Hogue, David. 2013. Applied Interaction Design. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Web-Interaction-Design-tutorials/Applied-Interaction-Design/110712-2.html ] (1 t 49 min opplæringsvideo)

 

Klaver, Olivier. 2016. UX-prosess IAD1100. Oslo: Høyskolen Kristiania. 11 sider. [Legges ut på Luvit av emneansvarlig]

 

Norman, Donald A. 2013. The Design of Everyday Things. 2. utg. [Revised and Expanded Edition]. New York, NY: Basic Books. 368 sider. ISBN: 9780262525671. 368 sider. Pris ca. 209,-

 

Norman, Don. 2008. Don Norman: The Design of Future Things. Stanford University. 1:28:45. 09.02.2007. [Lesedato 2. mai 2016: http://youtu.be/wQmwEjL6K1U (1 t 29 min filmet foredrag)]

 

Williamson, James. 2012. Responsive Design Fundamentals. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Web-Responsive-Design-tutorials/Responsive-Design-Fundamentals/104969-2.html (2 t 15 min opplæringsvideo)]