Innhold

 • Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av nevnte livsstilssykdommer:
  • muskel- og skjelettsykdommer
  • lungelidelser (asma og KOLS)
  • hjerte- og karsykdommer
  • metabolske lidelser (metabolsk syndrom, diabetes og overvekt/fedme)
  • psykiske lidelser/mental helse
  • spiseforstyrrelser
  • kreft
 • Valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering for økt helsegevinst.
 • Planlegging, implementering og evaluering av tiltak for fysisk aktivitet
 • Hjerte-lungeredning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer
 • kan gjøre rede for treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og tilrettelegge fysisk aktivitet for ovennevnte livsstilssykdommer
 • kan utarbeide treningsprogrammer der en begrunner valg av treningsmetoder, aktivitetstyper og dosering av aktivitet ift til de aktuelle sykdommene med henvisning til sentrale epidemiologiske og eksperimentelle studier
 • kan praktisere hjerte- og lungeredning

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging, behandling og rehabilitering av våre mest utbredte livsstilssykdommer

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Plenumsforelesninger

Praktisk undervisning

Gruppeoppgaver

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Anderssen SA. Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. Allergi i praksis. 2007(2):8-13. [Tilgjengelig fra: https://www.naaf.no/globalassets/x-gamle-bilder/documents/allergi-i-praksis/aip2_07_trening_nytter.pdf ]

Bahr R, red. Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Rapport IS-1592. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 628 s. [Pensum: Kap 16-18, 21-29, 31,34,35,37,41,43 og 44]  [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

Bratland-Sanda S. Spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen: En veileder fra ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser og Virke trening. 2. utg. Bergen/Oslo: ROS/VIRKE; 2013. 48 s.[Tilgjengelig fra: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/veileder-spiseforstyrrelser-i-treningssenterbransjen/]

Carlsen KH, Anderson SD, Bjermer L, Bonini S, Brusasco V, Canonica W, et al. Exercise-induced asthma, respiratory and allergic disorders in elite athletes: Epidemiology, mechanisms and diagnosis: Part I of the report from the Joint Task Force of the European Respiratory Society (ERS) and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in cooperation with GA2LEN. Allergy, 2008 apr; 63(4):387-403. [Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01662.x/full ]

Colberg SR, Albright AL, Blissmer BJ, Braun B, Chasan-Taber L, Fernhall B. et.al. Exercise and Type 2 Diabetes: American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: Joint Position Statement. Med Sci Sports Exerc. 2010 Dec;42(12):2282-303. [Tilgjengelig fra: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2010/12000/Exercise_and_Type_2_Diabetes__American_College_of.18.aspx ]

Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore MM, Rankin JW, Smith BK. et al. American College of Sports Medicine Position Stand: Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Med Sci Sports Exerc. 2009; Feb 41(2):459-471. [Tilgjengelig fra: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2009/02000/Appropriate_Physical_Activity_Intervention.26.aspx ]

Eumusc.net.[Internett] Musculoskeletal Health in Europe: Summary report. [Lesedato 24. oktober 2016 fra: http://www.eumusc.net/myUploadData/files/Musculoskeletal%20Health%20in%20Europe%20Report%20Summary%20KE%20WIP.pdf ]

Hagen KB, Dagfinrud H, Moe RH, Østerås N, Kjeken I, Grotle M & Smedslund G. Exercise therapy for bone and muscle health: An overview of systematic reviews. BMC Med. 2012 Dec;10:167. [doi: 10.1186/1741-7015-10-167.] [Tilgjengelig fra: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-10-167 ]

Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA. et al. Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007;116:1081-1093. [Tilgjengelig fra: http://circ.ahajournals.org/content/116/9/1081]

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. 259 s. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes]

Helsedirektoratet. Forebygging, utredning, og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge: Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Rapport IS-1734. Oslo: Helsedirektoratet; 2010. 100 s. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge ]

Hjalmarsen A. Rehabilitering av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007;127(5):609-12. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2007/03/tema-rehabilitering/rehabilitering-av-pasienter-med-kronisk-obstruktiv-lungesykdom]

Hjartåker A, Pedersen JI, Müller H, AnderssenSA.  Grunnleggende ernæringslære. 3. utg. Oslo: Gyldendal; 2017. 475 s. [Pensum: kap. 13.3.3 Hjerte- og karsykdommer, 19 s.] ISBN 9788205496934 Pris: ca. 729,-

Jones LW, Peppercorn J, Scott JM & Battaglini C. Exercise therapy in the management of solid tumors. Curr Treat Options Oncol. 2010;11(3-4):73-86. [Tilgjengelig fra: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11864-010-0132-2 ]

Jones LW, Liang Y, Pituskin E, Battaglini CL, Scott JM, Hornsby WE & Haykowsky M. Effect of exercise on peak oxygen consumption in patients with cancer: A meta-analysis. Oncologist. 2011; 16(1):112-120. [Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228052/ ]

Klarlund Pedersen B og Andersen LB. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sunhedsstyrelsen; 2011. 480 s. [Tilgjengelig fra: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2011/fysisk-aktivitet-haandbog-om-forebyggelse-og-behandling ]

Martinsen EW. Fysisk aktivitet for sinnets helse. Tidsskr Nor Lægeforen. 2000;120(25):3054-6. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2000/10/tema-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-sinnets-helse]

Pedersen BK & Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease, Scand J Med Sci Sports. 2006 Feb;16 Suppl 1:3-63. [Tilgjengelig fra biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=19554129&site=ehost-live&scope=site ]

Schmitz KH, Courneya KS, Matthews C, Denmark-Wahnefried W, Galväo DA, Pinto BM, et al. American College of Sports Medicine Roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. Med Sci Sports Exerc. 2010 Jul;42(7):1409-26. [Tilgjengelig fra: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2010/07000/American_College_of_Sports_Medicine_Roundtable_on.23.aspx]

Schwab P & Scalapino K. Exercise for bone health: Rationale and prescription. Curr Opin Rheumatol. 2011 Mar;23(2):137-41. [Tilgjengelig i Pubmed via Helsebiblioteket, krever innlogging: http://www.helsebiblioteket.no/autentisering/logg-inn ]

Stensrud T. Fysisk aktivitet og trening for barn og unge med astma. Fysioterapeuten. 2005;(6):32-35. [Tilgjengelig via Fysioterapeuten sitt arkiv: http://fysioterapeuten.no/Tidsskrifter/2005 ]

Swift Dl, Lavie CJ, Johannsen NM, Arena R, Earnes CP, O´Keefe JH, et al. (2013). Physical activity, cardiorespiratory fitness and exercise training in primary and secondary prevention. Circ J. 2013;77(2): 281-92. [Tilgjengelig fra: https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/77/2/77_CJ-13-0007/_article ]

Thune I & Smeland S. Kan fysisk aktivitet forebygge kreft? Tidsskr Nor Lægeforen. 2000;120(27):3296-301. [Tilgjengelig fra Tidsskrift for den Norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2000/11/tema-fysisk-aktivitet/kan-fysisk-aktivitet-forebygge-kreft]

Thorogood A, Mottillo S, Shimony A, Filion KB, Joseph L, Genest J, et al. (2011). Isolated aerobic exercise and weight loss: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2011 Aug;124(8):747-55. [Tilgjengelig via Google Scholar: http://www.elementssystem.com/pdfs/thorogood_%20metaanalysis_aerobic_exercise_ajm_2011.pdf ]

Torstveit MK. Kan unge kvinner trene seg til et sterkere skjelett? Tidsskr Nor Lægeforen. 2002;122(21): 2112-2115. [Tilgjengelig via Tidsskrift for den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2002/09/aktuelt-problem/kan-unge-kvinner-trene-seg-til-et-sterkere-skjelett ]

Umpierre D, Ribeiro AB, Schaan BD & Riberio JP. Volume of supervised exercise training impacts glycaemic control in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-regression analysis. Diabetologia. 2013;56(2):242-51. [Tilgjengelig fra: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-012-2774-z ]

Umpierre D, Ribeiro AB, Kramer CK, Leitäo CB, Zucatti AT, Azevedo MJ, et al. (2011). Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011;305(17):1790-99. [Tilgjengelig via The Jama Network: http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/899553 ]

Williams MA, Haskell WL, Ades PA, Amsterdam EA, Bittner V, Franklin BA. et al. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: A scientific statement from the American Heast Association Council on clinical cardiology and council on nutrition, physical activity, and metabolism. Circulation. 2007 Jul;116(5):572-84. [Tilgjengelig fra: http://circ.ahajournals.org/content/116/5/572]

Wise FM.  Coronary heart disease: The benefits of exercise. Aust Fam Physician. 2010 Mar;39(3):129-33. [Tilgjengelig fra: http://www.racgp.org.au/afp/201003/36370]

Digitalt kompendie for FAH200 gjøres tilgjengelig på LUVIT ved studiestart og inneholder:

Martinsen EW. Kropp og sinn: Fysisk aktivitet - psykisk helse - kognitiv terapi. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2011. 258 s. [Pensum: kap. 15 "Motivasjon for fysisk aktivitet", s. 197-215]

Sundgot-Borgen J & Bratland-Sanda S. Elite athletes. In: Alexander J & Treasure J, Eds. A collaborative approach to eating disorders. London: Routledge; 2012. s. 262-72. (11 s.)           

Samlet sidetall/pensum

416 sider