Innhold

 • Makronæringsstoffer og prestasjon
 • Mikronæringsstoffer og prestasjon
 • Væske- og saltbalanse og prestasjon
 • Næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • Ernæring og immunsystemet
 • Vektregulering og endring av kroppssammensetning
 • Spiseforstyrrelser i idretten
 • Den kvinnelige utøvertriaden
 • Ernæring for idrettsutøvere med spesielle behov
 • Kosttilskudd, doping og prestasjon
 • Råvarekunnskap (med fokus på matvaregrupper/matvarer som er av særskilt betydning for prestasjon)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • kan gjengi forskjellene mellom næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og normalbefolkningen
 • kan gjøre rede for betydningen nærings- og væskeinntak har for fysisk yteevne (før, under og etter trening/ konkurranse)
 • kan gjøre rede for effekt av trening på immunsystemet
 • kan gi eksempler på dopingbruk i ulike idrettsmiljøer og mulige bivirkninger
 • kan beskrive forekomst, årsaker og effekter av spiseforstyrrelser på helse og prestasjon
 • kan gjøre rede for den kvinnelige utøvertriaden og gi eksempler på risikogrupper og symptomer
 • kan gjøre rede for de matvaregrupper/matvarer som er av særskilt betydning for prestasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gi generelle og tilpassede råd til idrettsutøvere og fysisk aktive (voksne/unge)
 • kan sammenligne og vurdere prestasjonsfremmende effekter av ulike kosttilskudd
 • kan gi råd til personer som ønsker å regulere kroppssammensetning eller vekt
 • kan anvende grunnleggende kommunikasjonsteknikker i formidling av ernæringsrelatert kunnskap

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter om betydningen ernæring har for prestasjon i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid og ferdighetstrening.

Anbefalt tidsbruk

Ca. 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra praksisfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Inkludert videofiler på læringsplattformen.

Garthe I, Helle C, red. Idrettsernæring. Oslo: Gyldendal undervisning; 2011. 247 s. ISBN: 9788205391864. 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1881. 353 s. [Pensum: Kap. 5-14. Tot.142 s. [Elektronisk tilgjengelig via helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

Håndbok - Anabol-androgene steroider Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling. Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, 2015 (30 sider) [Elektronisk tilgjengelig: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/Documents/Ous_H%C3%A5ndboka.pdf]

Artikler:  

Jeukendrup A. Carbohydrate feeding during exercise. Eur J Sport Sci. 2008; 8(2):77-86. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=31411750&site=ehost-live&scope=site]

Kreider RB, Wilborn CD, Taylor L, Campbell B, Almada AL, Collins R, et al. ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2010;7(1):1-43. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=50245572&site=ehost-live&scope=site]

Nattiv A, Loucks A, Manore M, Sanborn C, Sundgot-Borgen J, Warren M, et al. The female athlete triad. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(10):1867-82. [Elektronisk tilgjengelig via Med Sci Sports Exerc: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2007/10000/The_Female_Athlete_Triad.26.aspx]

Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. Exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(2):377-90. [Elektronisk tilgjengelig via Med Sci Sports Exerc: http://journals.lww.com/acsm-msse/Citation/2007/02000/Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx]

Samlet sidetall/pensum

503 sider

Anbefalt litteratur

Norum, Kaare et al. Mat og prestasjon: kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2003. 90 s. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.matportalen.no/fysisk_aktivitet/tema/Trening_og_kosthold/article9473.ece/BINARY/Helsedirektoratet%20-%20Mat%20og%20prestasjon%20(brosjyre) ]