Innhold

Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter ervervet i MAK600 og er en fortsettelse av emnet AKU100

Akupunkturpunkter

 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde
 • akupunkturpunktenes kategorier og TKM funksjoner

Nåleteknikk

 • forskjellige teknikker

Diagnostiske metoder:

 • innføring i de fire diagnostiske metodene: å se, å høre, å føle, å spørre

Emosjoner i medisinen og tradisjonell kinesisk medisin

Hygiene

 • utstyr
 • i behandling 

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive akupunkturpunktenes anatomiske lokalisasjon, innstikksdybde og innstikksretning
 • kan gjøre rede for akupunkturpunktenes kategorier og TKM-funksjoner
 • kan forklare hvordan emosjoner forstås i medisinen og i tradisjonell kinesisk medisin

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde 
 • behersker ulike nåleteknikker
 • anvender de diagnostiske metodene se, høre, føle, spørre
 • kan ta imot og legge til rette for pasienter på studentklinikken
 • kan observere og beskrive akupunktørers arbeid i en klinisk hverdag på studentklinikke
 • kan følge hygieniske retningslinjer for forsvarlig akupunkturbehandling

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • kan møte pasienter/studenter/veileder på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • kan reflektere over kommunikasjon og samhandling med pasienter og i arbeidsfellesskapet samt overholde taushetsplikten
 • kan følge retningslinjer for påkledning og hygiene
 • forstår forskjellen mellom observasjon og tolkning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demostrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Asghar AU, Green G, Lythgoe MF, Lewith G, MacPherson H. Acupuncture needling sensation: the neural correlates of deqi using fMRI. Brain Res. 2010;22;1315:111-8. doi: 10.1016/j.brainres.2009.12.019. [8 s. Legges ut på LuVit ved semsterstart]

Bovey M. Deqi. JCM. 2006;81:18-29. [12 sider. Elektronisk tilgjengelig i biblioteket, JCM: https://www.jcm.co.uk/deqi.html]

* Cheng X, red. Chinese Acupuncture and Moxibustion. 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. [ISBN: 9787119059945. NOK: ca. kr 649,-  S. 275-292. 24 sider.]

* Ching N. Kunsten at diagnosticere med Kinesisk Medicin. København: Klitrosen; 2009. [s 23-100, 111-169, 175-182. 141 sider. ISBN: 9788792041098. NOK: ca. 1299,-.]

* Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. [ISBN: 9788215021201. NOK: ca. 699,-  S. 217-226. 10 sider.]

* Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. [135 sider. NOK. 500,- Selges av Høyskolen Kristiania, institutt for helsefag]

* Møller F. Akupunkturpunkter i Tradisjonell Kinesisk Medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen; 2011. [262 siders. NOK 500,- Selges av Høyskolen Kristiania, institutt for helsefag]

Xiao F. The Third Model of Point Classification. JCM. 2001 Oct;67:16-21. [6 sider. Elektronisk tilgjengelig i biblioteket, JCM : https://www.jcm.co.uk/the-third-model-of-point-classification.html]

Yang X-Y, Shi G-X, Li Q-Q, Zhang Z-H, Xu Q, Liu C-Z. Characterization of Deqi Sensation and Acupuncture Effect. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;id 319734. [7 sider. Elektronisk tilgjengelig: http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/319734/ ].

 

* The books used in several topics.

Samlet sidetall/pensum

659 sider

Anbefalt litteratur

Birch S, Mir MAC, Cuadras MR. Restoring order in health and chinese medicine. Studies for the development and use of qi and the channels. Barcelona: La Liebre de Marzo; 2014. [ISBN 9788492470273 Pris: usikkert]

Deadman P, Khafaji M. A manual of Acupuncture. 2. utg. London: Journal of Chinese Medicine Publications; 2007. [ISBN: 9780951054659. Pris ca. 1419,-]

Kirschbaum B. Atlas of Chinese Tongue Diagnosis. 2. utg. Seattle: Eastland Press; 2010. [ISBN: 9780939616718. Pris: ca. 859,-]

Maciocia G. Diagnosis in Chinese medicine: A Comprehensive Guide. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004. [ISBN: 9780443064487. Pris: ca.1169,-]

Schnorrenberger C, Schnorrenberger B. Pocket of Tongue Diagnosis. Stuttgart: Thieme; 2004. [ISBN: 9783131398321. 469,-]