Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Obstretikk

 • Morgenkvalme

 • Fødselsforberedelser

 • Bekkenproblem

Postpartum

 • Laktasjonsproblem

Hjerte-kar sykdommer (i samråd med pasientens fastlege)

 • Arytmier

 • Hjertesvikt

Emosjonelle lidelser

 • Lettere depresjoner

 • Fødselsdepresjoner

Spirituelle aspekter

Bivirkninger etter medikamentell behandling

 • Cellegiftbehandling

Akupunktur kan ikke behandle

 • Kreft

 • Diabetes

 • Stoffskifteproblematikk

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for årsaker, syndromdifferensiering, diagnostisering, prinsipper for behandling, punktvalg, behandlingsstrategi, råd og veiledning ved sykdommer basert på teori og forskningsresultater
 • forstår akupunkturens begrensninger og vurdere om pasienten skal henvises videre til helsepersonell dersom det er mistanke om sykdommer som bør undersøkes/behandles

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori og praktiske ferdigheter i klinisk praksis i møte med pasienter
 • kan stille TKM - diagnose
 • kan planlegge og gjennomføre behandling under veiledning, som innebærer å gi prinsipper for behandling, velge akupunkturpunkter, legge opp en behandlingsstrategi, gi råd og veiledning, samt anslå prognose
 • kan skrive epikrise til annet helsepersonell
 • kan vise evne til etisk refleksjon når det gjelder samtale med pasienter

Generell kompetanse

Studeten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen læring
 • kan identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • kan handle i tråd med etiske regler og taushetsplikt for helsearbeidere
 • kan gjøre rede for akupunkturbehandling på en forståelig måte for andre helsearbeidere

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksis på studentklinikken

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes. Pasienter benyttes for klinisk forståelse. Pasientorganisasjoner benyttes.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/metodisk individuell eksamen (med pasient)

Varighet: 1,5 - 2 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cheng X. Chinese Acupuncture and Moxibustion3. utgBeijing: Foreign Language Press; 2010. s. 482-487. ISBN 9787119059945.  [Pensum på flere emner].

Ching N. Akupunktur og sykdomsbehandling: et opslagsværk for akupunktører. København: Klitrosen; 2008. s. 361-367, 369-380. ISBN 9788792041104. [Pensum på flere emner].

Cochrane S, Smith C A, Possamai-Inesedy A og Bensoussan A. 2016. "Prior to Conception: The Role of an Acupuncture Protocol in Improving Women's Reproductive Functioning. Assessed by a Pilot Pragmatic Randomised Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3587569. 11 pages [Tilgang via: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2016/3587569/]

Festin M. Nausea and vomiting in early pregnancy. Clinical Evidence 2014;03:1405. 35 sider [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959188/ ]

Hervik J, Mjåland O. Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients, a randomized, controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 2009 Jul;116(2):311-6.doi: 10.1007/s10549-008-0210-3. [Legges ut i Canvas ved studiestart]

Hervik J, Mjåland O. Quality of life of breast cancer patients medicated with anti-estrogens, 2 years after acupuncture treatment: a qualitative study. Int J Womens Health. 2010 Sep 28;2:319-25. doi: 10.2147/IJWH.S12809. [Tilgang fra:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2990901/]

Heyerdahl O & Lystad N: Lærebok i akupunktur. 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. s. 56-58, 60-63, 74-76. ISBN 9788215021201. [Pensum på flere emner].

Ling F et al. Curative effect of acupuncture on quality of life in patient with depression: a clinical randomized single-blind placebo-controlled study. J Tradit Chin Med 2016 April 15; 36(2): 151-159. [Tilgang fra: http://www.journaltcm.com/modules/Journal/contents/stories/162/3.pdf]

Maciocia G. Obstetrics and Gynecology in Chinese Medicine. 2. utg. London: Churchill Livingstone; 2011. s. 449-468, 593-600, 657-671. ISBN 9780443104220.  [Pensum på flere emner.]

Maciocia G. The Psyche in Chinese Medicine. Treatment of emotional and mental disharmonies with acupuncture and chinese herbs. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2009. s. 1-282. ISBN 9780702029882. 

MacPherson H. Acupuncture for depression: state of the evidence. Acupunct Med 2014;32;304-305. [Tilgang fra: https://aim.bmj.com/content/acupmed/early/2014/06/30/acupmed-2014-010614.full.pdf]

Xinyin W et al. Effectiveness of acupuncture and related therapies for palliative care of cancer: overview of systematic reviews. Scientific Reports | 5:16776 | DOI: 10.1038/srep16776; 1-15. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4660374/ ]

Samlet sidetall/pensum

448 sider

Anbefalt litteratur

Den norske legeforening. Veileder fødselshjelp. [Lesedato 24. oktober 2017: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Kap-1-Svangerskapsomsorg/ ]

Hammer L, Kaptchuk T. Dragon Rises, Red Bird Flies: Psychology & Chinese Medicine. 2. utg. Seattle: Eastland Press; 2005. ISBN: 9780939616473. 

Matthews A, Dowswell T, Haas DM, Doyle M, O'Mathúna DP. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 8;(9):CD007575.pub.4. [Elektronisk tilgjengelig: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007575.pub4/full ]

Rossi E. Shen. Psycho-Emotional Aspects of Chinese Medicine. London: Churchill Livingstone; 2007. ISBN: 978-0443101816. 

Shen D, Wu X, Wang N. Manual of Dermatology in Chinese Medicine. Seattle: Eastland Press; 2007. ISBN: 978-0939616602. 

Stub T, Alræk T, Liu J. Acupuncture treatment for depression - A systematic review and meta-analysis. 2011 Dec;3(4):e259-e270.

Merknader

Anbefalt forkunnskapskrav: bestått i emnene Akupunkturpunkter iht anatomi og funksjon, Filosofi og medisinsk historie, Diagnostisering og praktiske ferdigheter, Differensiering av syndromer og Triggerpunkt og smertefysiologi del 1.