Innhold

 •  
 • Introduksjon til merkevarer og merkeverdi

 • Psykologiske og økonomiske aspekter ved merkevarer

 • Finansiell verdifastsettelse av merkevarer

 • Grunnleggende merkevareledelse og ledelsesverktøy

 • Merkekjennskap og merkeassosiasjoner

 • Elisitering av merkeassosiasjoner - metode

 • Evaluering, følelser og kunde-merkerelasjoner

 • Merkestrategi

 • Merkeposisjonering

 • Merkeelementer

 • Merkeporteføljer og styring

 • Merkekommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om merkevareledelse.
 • har kunnskap om psykologiske teorier om hukommelsen som skal bidra til at man forstår hvordan merkeverdi dannes og hvordan man kan bruke merkevarebygging i ledelse.
 • kjenner til grunnleggende teorier om hvordan man utvikler effektiv merkekommunikasjon og hvordan mennesker prosesserer og engasjerer seg i kommunikasjonsløsninger.
 • har kunnskap om hvordan merkevarer kan bli viktige plattformer for vekst.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan innhente og analysere data om merkeassosiasjoner og forstå hvordan dette kan benyttes som underlag for å posisjonere merkevarer.
 • kan gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer og benytte seg av ulike elisiteringsteknikker.
 • kan strategisk posisjonere merkevarer og fatte strategiske beslutninger.
 • kan analysere hvordan merkevarer skaper forretningsverdi.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår hvordan merkeverdi bidrar til bedriftens måloppnåelse og resultater og derigjennom verdi for eierne.
 • har et bredt perspektiv på hvilken rolle merkevarer og merkevarebygging har i moderne næringsliv.
 • forstår hvordan psykologiske teorier som kaster lys over hvordan moderne forbrukere samhandler med bedrifter for å skape verdi for samfunnet.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelseutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

 

Dette valgemnet kan IKKE velges av studenter i BMM eller BAS

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist som forelesninger, gruppeøvelser, gjennom databaserte simuleringsspill og casediskusjoner. Casetekster er forventet forberedt før forelesningsøkter. Studentene må være forberedt på å delta i klassediskusjoner på ulike temaer og bidra til et godt læringsmiljø gjennom sin aktive deltakelse. Det er forventet at studentene deltar i simuleringsspill.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelsere fra markedsførings- og kommunikasjonsbransjen, samt utstrakt bruk av reelle eksempler og cases fra næringslivet. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Fournier, Susan. 1998. "Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research." Journal of Consumer Research, 24(4): 343-373. 30 sider.[Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=349797&site=ehost-live&scope=site ]

 

Gardner, Burleigh B. og Sidney J. Levy. 1955. "The Product and the Brand." Harvard Business Review, 33(2): 33-39. 7 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6774387&site=ehost-live&scope=site ]

 

John, Deborah Roedder, Barbara Loken, Kyeongheui Kim og Alokparna Basu Monga. 2006. "Brand Concept Maps: A Methodology for Identifying Brand Association Networks." Journal of Marketing Research, 43(4): 549-563. 14 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=22754665&site=ehost-live&scope=site ]

 

Keller, Kevin L. og Donald R. Lehmann. 2006. "Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities." Marketing Science, 25(6): 740-759. 19 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=1097407&site=ehost-live&scope=site ]

 

Keller, Kevin Lane og Donald R. Lehmann. 2003. "How Do Brands Create Value?" Marketing Management, 12(3): 26-31. 6 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=10600463&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nedungadi, Prakash. 1990. "Recall and Consumer Consideration Sets: Influencing Choice Without Altering Brand Evaluations." Journal of Consumer Research, 17(3): 263-76. 13 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4656925&site=ehost-live&scope=site ]

 

Olsen, Lars Erling. 2004. "Merkearkitektur: Relasjoner og sammenhenger i merkeporteføljen." Magma, 7(5/6): 24-36. 12 sider. [Tilgjengelig online via Magma: https://www.magma.no/merkearkitektur-relasjoner-og-sammenhenger-i-merkeportefoeljen ]

 

Olsen, Lars Erling og Leif Egil Hem. 2004. "Merkeutvidelser: Tre spørsmål som bør stilles." Magma, 7(5/6): 37-46. 9 sider. [Tilgjengelig online via Magma: https://www.magma.no/merkeutvidelser-tre-spoersmaal-som-boer-stilles ]

 

Olsen, Lars Erling. 2010. "Det viktige første problemet i praktisk posisjonering." Magma, 13(1): 55-62. 7 sider. [Tilgjengelig online via Magma: https://www.magma.no/det-viktigste-foerste-problemet-i-praktisk-posisjonering ]

 

Olsen, Lars Erling og Even Johan Lanseng. 2012. "Brand Alliances: The Role of Brand Concept Consistency." European Journal of Marketing, 46(9): 1108-1126. 18 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=80139028&site=ehost-live&scope=site ]

 

Park, C.Whan, Bernard J. Jaworski og Deborah J. MacInnis. 1986. "Strategic Brand Concept-Image Management." Journal of Marketing, 50(4): 135-145. 10 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5000438&site=ehost-live&scope=site ]

 

Rao, Vithala R., Manoj K. Agarwal og Denise Dahlhoff. 2004. "How Is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation?" Journal of Marketing, 68(4): 126-141. 15 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14344724&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ratneshwar, S. og Allan D. Shocker. 1991. "Substitution in use and the role of usage context in product." Journal of Marketing Research, 28(3): 281-295. 14 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9602154649&site=ehost-live&scope=site ]

 

Reynolds, Thomas J. og Jonathan Gutman. 1984. "Advertising is image management." Journal of Advertising Research, 24(1): 27-37. 10 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6560139&site=ehost-live&scope=site ]

 

Samuelsen, Bendik og Lars Erling Olsen. 2012. "The Attitudinal Response to Alternative Brand Growth Strategies". European Journal of Marketing, 46(1/2): 177-191. 14 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=72096375&site=ehost-live&scope=site ]

 

Samuelsen, Bendik, Adrian Peretz og Lars Erling Olsen. 2016. Merkevareledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN: 9788202489748. 663 sider. Pris: 729,-

 

Simonin, Bernard L. og Julie A. Ruth. 1998. "Is a Company Known by the Company It Keeps? Assessing the Spillover Effects of Brand Alliances on Consumer Attitudes." Journal of Marketing Research, 35(1): 30-42. 12 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=228139&site=ehost-live&scope=site ]

 

Supphellen, Magne. 2000. "Understanding Core Brand Equity: Guidelines for In-depth Elicitation of Brand Associations." International Journal of Market Research, 42(3): 319-338. 19 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=10644252&site=ehost-live&scope=site ]

 

Thompson, Craig J., Aric Rindfleisch og Zeynep Arsel. 2006. "Emotional Branding and the Strategic Value of the Döppelganger Brand Image." Journal of Marketing, 70(1): 50-64. 14 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19451861&site=ehost-live&scope=site ]

 

Völckner, Franziska og Henrik Sattler. 2006. "Drivers of Brand Extension Success." Journal of Marketing, 70(2): 18-34. 16 sider. [Tilgjengelig online via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20200381&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium i emnet SML2100 Strategisk merkevareledelse selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bohner, Gerd og Michaela Wänke. 2002. Attitudes and Attitudes Change. Hove UK: Psychology Press. Kap. 1 (s.3-18) og kap. 10 (s.219-244).

 

Hem, Leif Egil, Nina Marianne Iversen og Lars Erling Olsen. 2014 "Category characteristics' effects on brand extension attitudes: A research note." Journal of Business Research, 67(8): 1589-1594. 6 sider.

 

Keller, Kevin Lane. 1993. "Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Based Brand Equity." Journal of Marketing, 57(1): 1-22. 21 sider.

 

Loken, Barbara, Rohini Ahluwalia og Michael J. Houston. 2010. "On the Science of Branding: An Introduction." I Loken, Ahluwalia og Houston (red.) Brands and Brand Management: Contemporary Research Perspectives, 3-8. New York, NY: Psychology Press. 6 sider.

 

Loken, Barbara, Lawrence W. Barsalou og Christopher Joiner. 2008. "Categorization Theory and Research in Consumer Psychology: Category Representation and Category-Based Inference." I  Haugtvedt, Herr og Kardes (red.) Handbook of Consumer Psychology, 133-165. New York, NY: Lawrence Earlbaum. 22 sider.

 

Schmitt, Bernd. 2012. "The consumer psychology of brands." Journal of Consumer Psychology, 22(1): 7-17. 10 sider.

Samlet sidetall/pensum

1059 sider.

Anbefalt litteratur

Armstrong, J.Scott. 2010. Persuasive Advertising: Evidence-based Principles. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781349511891. 

 

Fennis, Bob M. og Wolfgang Stroebe. 2015. The Psychology of Advertising. 2. utg. Hove, UK: Psychology Press. ISBN: 9781848723061.