Innhold

Dette emnet handler om forholdet mellom virksomheten og media, og om hvordan å nå fram til journalister og ut til deres publikum ved hjelp av proaktiv og reaktiv håndtering. Mediepåvirkning som et virkemiddel sammen med tradisjonell markedsføring dekkes som en del av dette. Fenomenet medielobbyisme, der media brukes systematisk som en del av politisk påvirkning, behandles også.

Videre tar faget opp hvilke etiske regler journalister og kommunikasjonsrådgivere opererer under, herunder Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Pressens faglige utvalg (PFU). Skriving av pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, budskapsutvikling og intervjutrening inngår i den praktiske delen av faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har en forståelse for det norske medielandskapet, hvordan mediene fungerer, hvilke rolle de har i samfunnet, hvordan journalister jobber og hvorfor journalister og redaktører prioriterer som de gjør. De har kunnskap om forholdet mellom organisasjoner og medier, og hvordan man kan være med på å sette dagsorden for saker som er viktig for en organisasjon. De kan se sammenhengen mellom offentlig debatt og medienes påvirkning.

 

Ferdigheter

Studentene kan skrive pressemeldinger og vet hvordan de skal gå frem for å kontakte journalister på vegne av en organisasjon. 

 

Generell kompetanse

Studentene vil lære om hvordan man best kan bruke massemedier innenfor strategisk kommunikasjon. De vil få en forståelse for hvordan mediene og medielandskapet fungerer.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

190

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bonvik, Øystein. 2012. Få som fortjent: troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke kontrollerer. Bergen: Fagbokforlaget. 262 sider. ISBN: 9788245012675. Pris ca. 429,-

 

Cappelen, Anders. 2012. Bruk Pressen 3.0. Komplett guide i presserelatert PR. Oslo: PR-forlaget. 3, 4, 5, 6, 7, 16 og 19. 164 sider. (Denne boka vil også bli brukt i kurset Omdømmebygging og krisehåndtering på 3. året). ISBN: 9788293234005. Pris ca. 695,-

 

Kompendium for emnet MEM 2101 Medier og mediepåvirkning selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bjerke, Paul, Turid Øvrebø og Svein Brurås. 2012. «Nyheter og nyhetsproduksjon». I Nyhetsvurderinger: På innsiden i fem redaksjoner, 16- 33. Kristiansand: IJ-forlaget. 18 sider

 

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2007. «The World Wide Web». I Crowley og Heyer: Communication in History: Technology, Culture, Society, 328-335. London: Pearson. 8 sider

 

Bonvik, Øystein. 2010. Virksomhetens stemme: Digital, trykket eller fremført tekst som informerer og inspirerer, 75-127. Oslo: Gyldendal Akademisk. 53 sider

 

Dahlen, Øystein Pedersen. 2014. «Global protest in Online News». I Falenbrach, Sivertsen og Werenskjold (red.) Media and Revolt: Strategies and performances from the 1960s to the present, 319-335. Oxford: Berghahn Books. 17 sider.

 

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn, 13-64. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 60 sider.

Samlet sidetall/pensum

582 sider

Anbefalt litteratur

Bjerke, Paul. 2010. «Samfunnoppdraget: Fra forpliktelse til rettighet». I Roppen og Allern (red.) Journalistikkens samfunnsoppdrag, 68-91. Kristiansand: IJ-forlaget.

 

Ihlen, Øyvind. 2009. «On Bourdieu: Public Relations in Field Struggles». I Ihlen, van Ruler og  Fredriksson (red.) Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, 62-82. London: Routledge.

 

Rasmussen, Terje. 2003. Luhmann: Kommunikasjon, medier, samfunn. ISBN: 9788276748857.