Innhold

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionen
 • Ortopedisk undersøkelser for regionen
 • Regionale smerte- og patologiske tilstander
 • Differensialdiagnostikk for regionen
 • Osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse av thorax
 • Osteopatiske teknikker i regionen:
  • bløtdels- og artikulasjonsteknikker
  • MET: muskel energi teknikker
  • CS: counterstrain
  • BLT: indirekte med respiratorisk aktivering

HVLA: manipulasjonsteknikker  

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til forhold som påvirker smerte og kronifisering av smerte og muligheter for å evaluere disse i form av gule flagg i den kliniske undersøkelsen
 • kan redegjøre for ulike regionale lidelser og syndromer i regionen
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utreding eller henvisning.
 • kan drøfte valg av teknikker på ulike pasientgrupper basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • kan vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg

 

Ferdigheter Studenten....

 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert anamnese rettet mot denne regionen og generere differensialdiagnoser basert på anamnesen
 • kan gjennomføre en ortopedisk undersøkelse, tolke testene og funn
 • kan gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i forskjellige kliniske tilstander og på forskjellige pasientpopulasjoner.

 

Generell kompetanse Studenten....

 • kan anvende kunnskapen i en klinisk undersøkelse og håndtere en pasient med plager i thorax

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke relevant i dette emnet

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice m/ kortbesvarelse individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/metodisk individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering. Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN: 9780781766715. Kap. 39, 45, 46. Totalt 42 sider. Pris ca. 1099,-

 

DeStefano L, Greenman PE. Greenman¿s principles of manual medicine. 4. utg. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams and Wilkins; 2011. ISBN: 9780781789158.  Kap. 2-10, 14, 15. Totalt 180 sider. Pris ca. 1199,-

 

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schu¿nke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. Kap.1-7. Utdrag på 82. ISBN: 9781604067477.  Pris ca. 779,-

 

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. ISBN: 9780748737222.  Kap. 2-12, 16, 17. Totalt 90 sider. Pris ca. 509,-

 

Magee DJ. Orthopedic physical assessment.6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. Kap. 8. Totalt 45 sider. ISBN: 9781455709779.  Pris ca. 849,-

 

Myers HL. Compendium edition: Clinical Application of Counterstrain. 1. utg. Tucson Osteopathic Medical Foundation Osteopathic Press. 2012.  Kap. 2-3. Totalt 22 sider. ISBN: 9780963365811. Pris ca 1500,-

 

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 2. utg. St. Louis: Mosby; 2010. Kap. 9, 10. Totalt 70 sider. ISBN: 9780323039895.  Pris ca. 789,-

 

Artikler:

 

Ayloo A, Cvengros T, Marella S. Evaluation and Treatment of Musculoskeletal Chest Pain. Prim Care. 2013 Des;40(4):863-87, viii. [Deles ut på forelesning].

 

Boie ET. Initial Evaluation of Chest Pain. Emerg Med Clin North Am. 2005 Nov;23(4):937-57. 21 sider. [Deles ut på forelesning]

 

*Boken inngår som pensum også i andre emner

Samlet sidetall/pensum

575 sider

Anbefalt litteratur

Douglas G, Robertson C, Nicol FE. Macleod's clinical examination.13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier; 2013. ISBN: 9780702047282. Pris: ca. 539,-

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone,  Elsevier; 2011. ISBN: 9780702033872. Pris: ca. 689,-

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010 Kap. 8. Totalt 5 sider. (Deles ut på forelesning).

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM. Essential orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. ISBN: 9781416054733. Pris: ca. 1279,-

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. Stuttgart: Thieme; 2006. ISBN: 9783131364517  Pris: ca. 699,-