Innhold

Osteopatisk teori og metode:

 • anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionen
 • behandlingsplanlegging og evaluering av pasienten med symptomer og plager i regionen
 • osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse av regionen
 • osteopatiske teknikker:
  • bløtdels- og artikulasjonsteknikker
  • muskel energi teknikker
  • counterstrain
  • BLT: indirekte med respiratorisk aktivering
  • HVLA: manipulasjonsteknikker
  • Total Body Adjustment

Klinisk teori og metode:

 • autonome nervesystemet
 • ortopediske undersøkelser
 • orienterende nevrologisk undersøkelse
 • introduksjon til smertefysiologi
 • regionale smerte- og patologiske tilstander
 • differensialdiagnostikk
 • introduksjon til klinisk resonnering

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

Kunnskap

 • redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenne til ulike regionale lidelser og syndromer i regionen
 • kjenne til revmatiske og systemiske sykdommer som påvirker muskel ¿ skjelettsystemet
 • redegjøre for tilstander og røde flagg for regionene som krever nærmere utreding eller henvisning
 • kjenne til smertens nevroanatomi, nevrofysiologi og mekanismer involvert i akutte og kroniske smerter med opphav i muskel ¿ skjelett systemet.
 • kjenne til forhold som påvirker smerte og kronifisering av smerte og muligheter for å evaluere disse i form av gule flagg i den kliniske undersøkelsen
 • kjenne til de nasjonale, tverrfaglige og kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten rotaffeksjon
 • forstå oppbyggingen og funksjonen til  det autonome nervesystemet
 • vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg
 • kjenne til teorien bak de de osteopatiske teknikkene:
 • virkningsmekanismer og hvordan dette relateres til de forskjellige kliniske fasene av en dysfunksjon:
  • hvordan de teoretisk er antatt å virke
  • hvordan de påvirker bevegelsesbarrierene
  • hvilke aktiverende krefter som brukes i de forskjellige teknikkene.

Ferdigheter

 • kunne palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionene
 • gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot regionen og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • gjennomføre og tolke funnene av en ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionene
 • gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i regionen
 • gjennomføre en TBA rutine, samt tilpasse denne rutinen til ulike pasientgrupper

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre en klinisk undersøkelse og behandling av en pasient med plager i lumbalcolumna

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

534

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse

Varighet: 5 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Reflekshammer er tillatt

Pensumlitteratur

*DeStefano L. Greenman¿s principles of manual medicine. 4. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN: 9780781789158. Kap. 2-10, 16 (170 sider). Pris ca. 1199,-

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes:1997 Kap 7-13 (60 sider). ISBN 9780748737222.  Pris: ca. 509,-

*Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schu¿nke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York: Thieme; 2013. Kap.1-4, 10,11, 42 (60 sider).  ISBN: 9781604067477.  Pris ca. 779,- 

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 2. utg. St. Louis: Mosby; 2010. 752 s. ISBN: 9780323039895. Kap 9, 10, (110 sider). Pris ca.840,-

*Chila AG (Ed). Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. Kap 15, 16, 40, 45, 46, 49, 50. (140 sider). ISBN 9780781766715 Pris: ca. 1099,-

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. Kap 1, 9 (140 sider). ISBN  9781455709779. Pris: ca. 849,-

*Frontera W.R Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd edition. Expert Consult. ISBN: 9781455775774 Pris: ca 961, Kap 6 (utdrag 70 sider). Pris ca. 1020,-

Artikler:

Nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter: med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: Formidlingsenheten for Sosial- og helsedirektoratet, 2007. Kap  muskel- og skjelettlidelser] kap.4-9. Totalt 52 sider. [Elektronisk tilgjengelig via: http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett.pdf]           

Arendt-Nielsen et al.  ThBasic aspects of musculoskeletal pain: from acute to chronic pain.J Man Manip Ther. 2011 Nov; 19(4): 186¿193, DOI 10.1179/106698111X13129729551903.[ Elektronisk tilgjengelig via Pubmed Central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3201649/]

Digitalt kompendie for OST 101 gjøres tilgjengelig på Luvit og inneholder følgende:

Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, Bach FW. Smertefysiologi. I Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L, ed. Smerter: en lærebog. København: FADL's Forlag. 2003. s. 23-36

 

Balagué et al. Non-specific low back pain. The Lancet. 2012 Feb 4;379(9814):482-91. DOI:10.1016/S0140- 6736(11)60610-7

 

Backstrom KM, Withman JM, Flynn TW. Lumbar spinal stenosis-diagnosis and management of the aging spine. Man Ther. 2011 Aug;16(4):308-17.  doi: 10.1016/j.math.2011.01.010

 

Fourney DR, Andersson G, Arnold PM, Dettori J, Chana A, Fehlings MG, et al. Chronic low back pain: A Heterogeneous Condition With Challenges for an Evidence-Based Approach. Spine. 2011 Okt;36(21 Suppl):S1-9.doi: 10.1097/BRS.0b013e31822f0a0d

Samlet sidetall/pensum

810 sider

Anbefalt litteratur

Bogduk N. Clinical and Radiological anatomy of the lumbar spine. 5. utg. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone; 2012. 272 s. ISBN: 9780702043420  Pris: ca. 549,-

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010.

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM. Essential orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. 968 s.ISBN 9781416054733 Pris: ca. 1259,-

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology. Stuttgart: Thieme 2006. Pris: ca. kr 623,-

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier 2011 ISBN: 9780702033870. Pris: ca. 649,-

Tixa S. Atlas of Surface Palpation: Anatomy of the neck, trunk, upper and lower limbs. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 512 s. ISBN:  9780443068751. Pris: ca. 579,-