Innhold

1. Intro

1.1   Reklamens grunnfunksjon

·       Dramatisere bedriftens relative konkurransefortrinn i et marked.

·       Overblikk over verktøy som benyttes for å briefe kreative byråer.

·       Den sosiologiske transformasjonen av produkter til merkevarer.

·       Merkevarer som kulturelle ikoner.

·       Kollektive mentale kategorier og hierarkier som utgangspunkt for strategiske kommunikasjonsplaner.

1.2  Hva menes med semiotisk univers?

·       Hva dekodes som hva?

·       Farger. Former. Kontekster.

·       Visuelle og verbale stimuli.

1.3 Mediekanaler og målgrupper

- Hva kjennetegner de mest benyttede mediekanalene mht brukere, dramaturgiske muligheter og synergieffekter?

2. Budskapsutvikling

·       Hvordan identifisere bedriftens relative unike egenskaper overfor en målgruppe?

·       Kreativ dramatisering av fordelene ved oppfattet unikhet i produktet.

- Foto og video som virkemiddel for å dramatisere egenskaper.

 • Kategoriseringens uendelighet.
 • Kraften i Ny, Eldst, Hurtigst voksende, Ledende, Mest solgte, med mer.
 • Hvilke kulturelle fortellinger ligger til grunn for at slike differensieringsstrategier virker?
 • Posionering som re-definerer konkurrenten.
 • Hva signaliseres gjennom hvilke bedriftsnavn?
 • Danesi om psychology of signs i kulturelle settinger.

3. Metaforisk forsterkning

 • Produkter som merkevarer gjennom kobling til fortellinger.
 • Posisjonering i et mytologimarked.
 • Kulturell merkevarebygging gjennom bla kobling til pop-kulturelle fenomener og ¿det nye¿.
 • Sammenheng mellom politikk, kulturelle brytninger og merkevarer.

4. Semiotisk forsterkning

·       Hva snakker hvordan, uten ord?

·       Visuelle forsterkere og vampyreffekter.

 • Semiotikkens rolle i å fasilitere fremtryllingen av assosiasjoner.
 • Semiotisk forsterkning av divergensstrategier.

5. Kjennetegn ved den kreative industrien

·       Evige utfordringer knyttet til å forstå målgrupper og fenomeners gruppepsykologi.

 • Den evige praten om det nye.
 • Personlig posisjonering i den kreative industrien.
 • Semiotisk fremtoning som arbeidstaker i den kreative industri.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om teorier knyttet til hvordan en utformer strategiske budskap
 • har kunnskap om kommunikasjonsmodeller, herunder bruk av prosessmodeller og anvendt teori i kommunikasjonsstrategisk arbeid
 • har kunnskap om posisjonering og hvordan reklame kan forsterke en merkevare
 • kan gjøre rede for metaforiske og semiotiske virkemidler for å forsterke budskap
 • har kunnskap om kommunikasjonskonsepter, og forståelse for hvordan de kan kobles til relevante narrativer i kulturen
 • har kunnskap om annonsørens bruk (og misbruk) av sosiale medier for å oppnå spredning
 • har kunnskap om medienes situasjonsegenskaper, responsegenskaper og distribusjonsegesnakper
 • kjenner til arbeidsmetodikk som annonsører og reklamebyråer benytter seg av i arbeidet med reklamekampanjer

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide fullstendige kommunikasjonskonsepter
 • kan muntlig presentere kommunikasjonskonsepter overfor kritiske oppdragsgivere
 • kan utarbeide oppsummeringsdokumenter, slik som kreativ brief og merkevarehjul
 • kan utarbeide visualiseringer og moodboard som effektivt viser produktets essens

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse kommunikasjonsoppgaver knyttet til posisjonering, kommunikasjonskonsepter og merkevarebygging
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i bedrifters markedskommunikasjonsavdelinger, i reklamebyråer og mediebyråer
 • kan gi relevante briefinger til markedsanalysebyrå, grafisk designere, illustratører/fotografer i forbindelse med kampanjer
 • kan gi velbegrunnete råd og være en aktiv diskusjonspartner med oppdragsgivere i forbindelse med reklamekampanjer

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (fra kull 2014-17)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse (fra kull 2013-16)

Læringsaktiviteter

Studentene skal bearbeide pensum og input fra forelesninger inn i modeller som markedsavdelinger (eller innsiktsavdelinger) benytter for å briefe kreativt utførende kommunikasjonsbyråer. Gjennom to deleksamner som er basert på reelle bedriftscases vil studentene opparbeide ferdigheter i å bearbeide posisjoneringsteori til virkelighetsforankrede kommunikasjonskonsepter

 

Oppgavene presenteres for ekstern sensor.

 

Oppgaven gjøres tilnærmet lik den prosessen bedrifter bruker når de skal briefe et reklamebyrå, et designbyrå eller et pr-byrå på å utarbeide et stykke kommunikasjon.

 

Studentene skal skreddersy den muntlige presentasjonen for å overbevise sensorene, og de skal legge igjen en utfyllende ¿PowerPoint¿-format i den skriftlige rapporten. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom bruk av gjesteforelesere fra reklame- og mediebransjen, eksamenscases hentet fra annonsører får studentene god kontakt med den praktiske virkeligheten.

Nyhetsartikler og debattinnlegg fra aviser og bransjetidsskrifter vil bli distribuert og være kilde til diskusjon.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel 1: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) inkl. dokument

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) inkl. dokument

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Danesi, Marcel. 2006. Brands. London: Routledge. ISBN: 9780415279987. Sider: 160. Pris ca. 339 ,-

Holt, Douglas B. 2004. How brands become icons: The principles of cultural branding. Boston, Mass: Harvard Business School Press. Kindle edition. Sider: 265. Pris ca. 329,- [Tilgjengelig for kjøp som e-bok via https://www.amazon.com/How-Brands-Become-Icons-Principles-ebook/dp/B005DI8Y2U/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&qid=1477644318&ref_=tmm_kin_title_0&sr=8-1 ]

Isaacson, Walter. 2011. Steve Jobs. [Oslo]: Cappelen Damm. ISBN: 9788202410445. Sider: 600. Pris ca. 199,-

Ries, Al og Jack Trout. 2001. Positioning: the battle for your mind. New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780071373586. Sider: 213. Pris ca. 189,-

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279351498. Sider: 287. Pris ca. 485,-

Selfors, Stein Erik. 2002. Bill Bernbachs reklamesyn. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279350330. Sider: 203. Pris ca. 389,-

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245018066. Sider: 250. Pris ca 399,-

Kompendium for emnet RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

Bullmore, Jeremy. 1998.  Behind the Scenes in Advertising, 69-74 og 139-155. 2. utg. Henley-on-Thames: Admap. Totalt 21 sider.

Hegarty, John. 2011. Hegarty on Advertising: Turning intelligence into magic, 95-102 og 169-184. New York : Thames & Hudson. Kap 7, 13. Totalt 22 sider.

Hopkins, Claude. 1998. My life in advertising & Scientific advertising: Two works, 18-29 og 66-75. Chicago: NTC Business Books. Kap. 2, 6, 7. Totalt 32 sider.

Jenssen, Fred. 1987.  «Hvis dette hadde vært en annonse, ville jeg bladd forbi.» I [Berntsen] (red.) Bli en bedre tekstforfatter, 1, 41-60.  Oslo: Kreativt forum/Reklamebyråforeningen. Totalt 20 sider.

Lakoff, George og Mark Johnson. 2003. Metaphors we live by, 7-41. Chicago: University of Chicago Press.  Kap 1-8. Totalt 40 sider.

Nixon, Sean. 2003. Advertising cultures: gender, commerce and creativity. Introduction s 1-12 London: Sage. ISBN: 9780761961987. 

Til sammen 151 sider i kompendium.

Samlet sidetall/pensum

2061 sider.

Anbefalt litteratur

Aktuelle kronikker og fagartikler som utdyper forelesningene blir delt ut under forelesningene.