Innhold

Målet med emnet er å gi studentene en mulighet til å se hvordan de markedsmessige fagområdene kan møtes i utvikling av en virksomhets markedsplan. Studentene vil oppleve at læring fra tidligere semester møtes og benyttes i en praktisk sammenheng. Dette emnet gir studentene et rammeverk som vil gjøre det lettere å se hvordan andre fag de har tatt i løpet av studiet henger sammen i en helhet. 

Sentrale temaer i dette emnet er blant annet:

 • Hva er en markedsplan?
 • Markedssegmenter
 • Konkurransesituasjonen
 • Prising
 • Distribusjon
 • Marketing communication
 • Finans
 • Hvordan implementere en markedsplan
 • Hvordan evaluere en markedsplan

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har kunnskap om hva en markedsplan er og hvorfor det er nødvendig å legge en markedsplan
 • kan beskrive de sentrale komponentene i en markedsplan
 • kan gjøre rede for hva som skiller en god markedsplan fra en dårlig markedsplan

 

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak
 • kan utarbeide analyser, segmentering og målgruppeutvelgelse, kampanjeplanlegging, måling, oppfølging og evaluering.

 

Generell kompetanse 

Studenten...

 • forstår betydningen av å kunne operasjonalisere en virksomhets forretningsstrategi og trekke ut det som er relevant for å lage en markedsplan som gjør virksomheten i stand til nå sine målsettinger

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, gruppearbeid og work-shops i klassen.

Anbefalt tidsbruk

220 timer

Arbeidslivstilknytning

Praktiske eksempler og cases brukes i undervisningssammenheng

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Sorger, S (2011) "Marketing Planning: Where Strategy Meets Action" Prentice Hall (352 sider) ISBN: 978-0132544702. [Tilgjengelig via Amazon, foreløpig trykt og som Kindle-versjon: https://www.amazon.com/Marketing-Planning-Stephan-Sorger-ebook/dp/B006Y0XTJE/ref=mt_kindle?_encoding=UTF8&me=&dpID=51hKXz-oLFL&preST=_SY445_QL70_&dpSrc=detail ]

Samlet sidetall/pensum

352 sider

Anbefalt litteratur

Kotler, Philip. 2016. Markedsføringsledelse. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205472808. Utvalgte kapitler, ca. 600 s.

Schiffman, Leon G., Leslie L. Kanuk og Håvard Hansen. 2011. Consumer behaviour: An european outlook. 2. utg. Harlow: Prentice Hall. ISBN: 9780273736950.

Olsen, Lars Erling og Adrian Peretz. 2016.  "Markedskommunikasjon." Bergen: Fagbokforlaget. (500 sider) ISBN: 978-82-450-1368-9.

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Lovsamling i markedsrett. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-nummer: 9788245021943. Sidetall: 370.

Hoff, Kjell Gunnar. 2016. Bedriftens økonomi. 8 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215025605. Sider: 500.

Samuelsen, Bendik, Adrian Peretz og Lars Erling Olsen. 2016. Merkevareledelse. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202489748. 679 sider.

Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2017. Metode og dataanalyse: Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av NMP, Excel og SPSS. 3. Utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202529222. sider: 423.