Innhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Hva er coaching, historie, perspektiver, filosofi

Læringsmodeller og læringsteori

Kommunikasjon både en-til-en og i grupper

Sosial-kognitiv teori

Positiv psykologi

Design av utviklingsprosjekter

Effekter og effektevaluering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

  • forståelse og kunnskap om hva coaching er, hvordan utvikling foregår gjennom coaching og hvilke effekter det kan ha
  • kritisk vurderingsevne av coaching som metode
  • kunnskap om det teoretiske grunnlaget for coaching: Læring, kommunikasjon, sosial-kognitiv teori og positiv psykologi.

Ferdigheter

Studenten har:

  • grunnleggende ferdigheter i coachingsamtaler og kommunikasjon
  • ferdighet i å tilegne seg forskning på feltet
  • ferdigheter i å kritisk vurdere coachingprosjekter.

Generell kompetanse

Studenten har helhetlig forståelse av coaching som verktøy, det forskningsbaserte fundamentet for coaching, samt mulige effekter av coaching i organisasjoner, kriterier for at coaching skal ha effekt.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som forelesninger, studentpresentasjoner, drøftinger i grupper og i plenum. Det vil bli utstrakt bruk av øvinger i praktisk coaching, både i grupper og enkeltvis. Videre bruk av demonstrasjoner i plenum.

Anbefalt tidsbruk

450 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Besøk og trening med aktive, profesjonelle coacher. Cases fra HR-avdelinger i bedrifter som bruker coaching.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Totalpris litteratur: 1950 NOK

 

Boyatzis, Richard E., Melvin L. Smith og Nancy Blaize. 2006. «Developing sustainable leaders through coaching and compassion." Academy of Management Learning & Education, 5(1): 8-24. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20388381&site=ehost-live&scope=site ]

 

Brønn, P. S. og J. K. Arnulf (red.). 2013. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245014266. 381 s. Pris: ca. 569,-

 

Deci, Edward L. og Richard M. Ryan. 2008. "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health." Canadian Psychology, 49(3): 182-185. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.517.3731&rep=rep1&type=pdf ]

 

Dweck, Carol S. 2000. Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia, PA: Psychology Press. ISBN: ISBN9781841690247. 194 s. Pris: 469,-

 

Fearrington, Jamie Y., R. Steve McCallum og Christopher H. Skinner. 2011. "Increasing Math Assignment Completion Using Solution-Focues Brief Counseling." Education and treatment of children, 34(1): 61-80. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=55576709&site=ehost-live&scope=site ]

 

Franklin, Cynthia. 2015. "An Update on Strengths-Based, Solution-Focused Brief Therapy." Health and Social Work, 40(2): 73-76. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=102836813&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fredrickson, Barbara L. 2001. "The role of Positive Emotions in Positive Psychology." American Psychologist, 56 (3): 218-226. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122271/]

 

Gingerich, Wallace J. 2012. "Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A systematic Qualitative Review of Controlled Outcome Studies." Research on Social Work Practice, 23(3) 266-283. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=86861461&site=ehost-live&scope=site ]

 

Gjerde, Susann. 2010. Coaching: Hva-hvorfor-hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009699. 296 s. Pris: 499,-

 

Ladegård, Gro. 2011. "Stress management through workplace coaching: The impact of learning experiences." International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 9(1): 29-43. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=69726543&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ladegård, Gro. 2017. "Evaluering og måling av HR-tiltak." Kapittel X i boka: Johansen, Olav og Helene Sætersdal (red) HR-ledelse. Bergen: Fagbokforlaget[1].

 

Ladegård, Gro og Susann Gjerde. 2014. "Leadership coaching, leader role-efficacy and trust in subordinates: A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership development tool." The Leadership Quarterly, 25(4): 631-646. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=96660738&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tanggaard, Pål. 2016. Prosesslederboka. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN: 9788244622813 (207 sider) Pris: ca 398,- [Kjøpes via nettsiden til Kommuneforlaget: https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244622813__Prosesslederboka.aspx ]

 

[1] Denne boken kommer ut i desember/januar

Samlet sidetall/pensum

1223 sider

Anbefalt litteratur

Ihlen, Bente-Marie og Heidi Ihlen. 2013. På seg selv kjenner man ingen andre: Om kommunikasjon og teambygging. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202348748.

 

Langslet, Gro J. 1999. LØFT: Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788241710728.