Innhold

Aktivitets- og opplevelsesturisme er en av de raskest voksende segmentene av reiselivsnæringen og i økende grad anerkjent som hva turisme bør være nå og i fremtiden. Dette er på grunn av en endring i fritidsmarkedet mot mer aktivitet og opplevelsesbasert reiseliv. Et tilsvarende skifte finner sted i bedriftsmarkedet, hvor aktiviteter og opplevelser i økende grad tilbys som en del av en samlet arrangementspakke. I løpet av dette kurset skal studentene tilegne seg kunnskap om de viktigste prinsipper og praksis i forbindelse med planlegging og styring av aktivitets- og opplevelsesturisme.

 

Følgende tema kan undervises¿

 • introduksjon til aktivitets- og opplevelsesturisme
 • aktivitets- og opplevelsesturisme markedet i Norge og utlandet
 • entreprenørskap og innovasjon i aktivitets- og opplevelsesturisme
 • turistenes behov og motivasjon for aktivitets- og opplevelsesturisme
 • markedsundersøkelser og markedsføring av aktivitets- og opplevelsesturisme herunder

problemstillinger knyttet til merkevarebygging, produktutvikling, prissetting og markedskommunikasjon

 • planlegging og drift av aktivitets- og opplevelsesturisme
 • risikovurdering for aktivitets- og opplevelsesturisme
 • sertifisering og regulering av aktivitets- og opplevelsesturisme
 • utvikling aktivitets- og opplevelsesturisme produkter som gir minneverdige aktiviteter og opplevelser
 • bedrifts- og samfunnsansvar i aktivitets- og opplevelsesturisme herunder problemstillinger knyttet til land og miljøstyring
 • sentrale problemstillinger og fremtidige trender knyttet til aktivitets- og opplevelsesturisme
 • casestudier på spesifikke og representative undersektorer av aktivitets- og opplevelsesturisme

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de viktigste prinsipper og praksis i forbindelse med planlegging og styring av aktivitets- og opplevelsesturisme.
 • kan definere aktivitets- og opplevelsesturisme og gi en oversikt over den aktuelle sektorens struktur, samt viktige elementer av opplevelsen og hvordan disse elementene kan håndteres.
 • kjenner til markedet for aktivitets- og opplevelsesturisme, og rollen og betydningen av entreprenørskap og innovasjon i aktivitets- og opplevelsesturisme.
 • har kunnskap om rammebetingelser for aktivitets- og opplevelsesturisme
 • har kunnskap om hvordan en gjennomfører risikovurdering og hvordan en administrerer aktivitets- og opplevelsesturisme trygt
 • har kunnskap om utvikling av aktivitets- og opplevelsesturisme som gir minneverdige aktiviteter og opplevelser
 • har kunnskap om markedsføring av aktivitets- og opplevelsesturisme
 • har kunnskap om hvordan man administrerer fysiske, naturlige og menneskelige ressurser for aktivitets- og opplevelsesturisme.
 • kjenner til trender og problemstillinger som kan påvirke aktivitets- og opplevelsesturisme i fremtiden.

 

Ferdigheter

Studenten kan...

 • forklare generelle trekk ved tilbud og etterspørsel etter aktivitets- og opplevelsesturisme i Norge og i utlandet.
 • identifisere rollen og betydningen av entreprenørskap og innovasjon i aktivitets- og opplevelsesturisme.
 • vurdere behov og motivasjon for aktivitets og opplevelsesturister, og de implikasjoner som dette har for planlegging og styring av aktivitets- og opplevelsesturisme.
 • forklare den rollen markedsføring og markedsundersøkelser har som verktøy for å identifisere, forutse og tilfredsstille kundens behov på en lønnsom måte.
 • demonstrere prinsipper og praksis knyttet til planlegging og drift av aktivitets- og opplevelsesturisme, inkludert risikovurdering og overholdelse av regelverk.
 • vise hvordan man utvikler aktivitets- og opplevelsesturisme som gir minneverdige opplevelser og aktiviteter.
 • vurdere virkningen aktivitets- og opplevelsesturisme har på fysiske, naturlige og menneskelige ressurser.
 • undersøke trender og problemstillinger som er egnet til å påvirke aktivitets- og opplevelsesturisme i fremtiden.

 

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å lage et skriftlig forslag til et nytt aktivitets- og opplevelsesturisme-produkt, i f.eks for Osloregionen, hvor de tar hensyn til viktige prinsipper og praksis involvert i å håndtere og levere et trygt og lønnsomt aktivitets- og opplevelsesturisme-produkt som oppfyller forventningene til markedet.
 • levere en effektiv salgspresentasjon for det foreslåtte produktet.

Emnet inngår i

Valgemner

Læringsaktiviteter

Forelesninger og workshops.

Anbefalt tidsbruk

375 - 450

Arbeidslivstilknytning

Case studier og eksempler fra industrien vil utgjøre en sentral del av undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Semesteret          

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 75% av samlet karakter

Hjelpemidler:Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25% av samlet karakter

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Buckley, Ralf. 2009. Adventure Tourism Management. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN: 9781856178341. 288 sider. Pris ca. 450,-

 

Enger, Anniken og Lars E. Eide. 2011. Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i Nederland, UK, Tyskland og Italia. Menon Publikasjon nr. 8/2011. [Tilgjengelig elekronisk via: http://no.fjordnorway.com/dbimgs/Kartlegging-marked-opplevelsesturisme-NL,-UK,-DE-og-IT.pdf ]

 

Swarbrooke, John, Colin Beard, Suzanne Leckie og Gill Pomfret. 2011. Adventure Tourism: The New Frontier. London: Routledge. ISBN: 9780750651868. 354 sider. Pris ca. 575,-

 

UNWTO. 2015. Global Report on Adventure Tourism. AM-rapport, vol.9. Madrid: UNWTO. 88 sider. [Tilgjengelig elekronisk via: http://affiliatemembers.unwto.org/publication/global-report-adventure-tourism ]

Samlet sidetall/pensum

790 sider.

Anbefalt litteratur

ATTA and The George Washington University. 2014. Adventure Tourism Market Study 2013. Washington: ATTA and The George Washington University. 15 sider. [Tilgjengelig elektronisk via ATTA: http://files.adventuretravel.biz/docs/research/adventure-tourism-market-study-2013-web.pdf ]

 

ATTA. 2015. ATDI 2015 Adventure Tourism Development Index Report. 5.utg. Seattle: ATTA. 19 sider. [Tilgjengelig elektronisk via ATTA: http://www.adventureindex.travel/docs/atdi_2015.pdf ]

 

Buckley, Ralf. 2006. Adventure Tourism. Wallingford: CABI Publishing. ISBN: 9781845931223.

 

Hudson, Simon. 2003.  Sport and Adventure Tourism. London: Routledge. ISBN: 9780789012760.

 

Taylor, Steve, Peter Varley og Tony Johnston. 2013. Adventure Tourism: Meanings, Experience and Learning. London: Routledge. ISBN: 9780415524834.