Innhold

Tema 1: Strategifaget i et historisk perspektiv

Tema 2: Klassisk strategimodell

Tema 3: Alternative strategimodeller,

 Tema 4: Strategi i et kompleksitetsperspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

Kandidaten... 

  • har bred kunnskap om strategisk planlegging, beredskap og ledelse.
  • har grunnleggende forståelse for utvikling av ulike typer strategier, fra forretningsstrategier, generiske strategier til markedsstrategier.  

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

  • behersker terminologien knyttet til strategifaget og er i stand til å utvikle en forretnings- eller markedsstrategi basert på en konkret brief.  

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

  • har innsikt i strategifagets muligheter, men også begrensninger relatert til kompleksitet og skiftende rammebetingelser.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Forelæsningerne vil blive suppleret med relevante case oppgaver som diskuteres i klassen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Minzberg, Henry, Bruce Ahlstrand og  Joseph Lampel. 2009. Strategy Safary. 2. utg. Harlow: Prentice Hall. ISBN: 9780273719588. Pris: ca. 389,-

 

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014532. Pris: ca. 569,-

Samlet sidetall/pensum

946 sider 

Anbefalt litteratur

ingen