Innhold

  • Markedsførings- og opphavsetiske sider ved kommunikasjonsvirksomhet
  • Retorikkens historie
  • Retoriske begreper og definisjoner
  • Retorikk i dagens samfunn
  • Retorikk og påvirkning
  • Retorikk i diskusjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kjenne til, og kunne gjengi hovedelementene i Aristoteles' retorikk-lære slik den anvendes i moderne medier og markedsføring. Studenten skal kunne gjengi hovedinnholdet i Markedsføringslovens- og Åndsverkslovens bestemmelser og tilegne seg kunnskap om hvilken betydning disse lovene har for journalistikk og generell markedskommunikasjon.

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • Bygge opp- og fremføre en tale bygget på det retoriske verktøy som han/hun har tilegnet seg i studiet
  • Analysere en tale ved hjelp av retoriske begreper og argumentasjonslæren
  • Analysere reklame ved hjelp av de klassiske begrepene i retorikk og argumentasjonslære
  • Identifisere moralske aspekter og dilemmaer ved journalistikk, markedsføring og kommunikasjonsrådgivning (PR).  

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten være i stand til å utvikle og analysere ulike typer tekster, taler eller en annen uttrykksform ved hjelp av retoriske prinsipper og virkemidler. Studenten skal også kunne redegjøre for opphavsrettslige forhold ved publisering samt sider ved profesjonsetiske aspekter ved medievirksomhet, reklame og PR. 

Etter endt emne skal studenten ha opparbeidet kunnskap og kritisk tilnærming til påvirkningsstrategier. 

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, presentasjon, gjesteforelesere om temaet tekstreklame og opphavsrett

Anbefalt tidsbruk

206 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

Pensumlitteratur

Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet : Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215001418. Side 112-262 =150 sider. Pris: ca. 399,-

 

Kjeldsen, Jens E. 2015. Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus. Side 15- 290 = 275 sider. ISBN: 9788230401897. Pris: ca. 429,-

 

Lakoff, George og Mark Johnson. 2003. Hverdagslivets metaforer: Fornuft, følelser og menneskehjernen. Oslo: Pax. ISBN: 8253024746. Side 7-110= 103 sider. ISBN 9788253024745. Pris ca. 299,-

 

Roksvold, Thore. 1989. Retorikk for journalister. Oslo: LNU, Cappelen. ISBN: 8202116686. 213 sider. [Tilgjengelig elektronisk via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/bc18141dfe3126d0a2511deae125768a.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Kompendium for emnet REK2100 Retorikk og kommunikasjonsetikk selges ved skolens samarbeidende bokhandlere:

 

Brurås, Svein. 2010. Etikk for journalister. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788245010527. S. 73-111 = 38 sider

 

Holmvang, Bente m.fl.. 2014. Immaterialrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205459953. S. 28-61 = 33 sider 

Samlet sidetall/pensum

812 sider