Innhold

Tema 1

 • kreativitet, innovasjon og entreprenørskap ¿ avklaring av begreper og mulige sammenhenger

Tema 2

 • teoretiske perspektiver på innovasjon, service design, samfunn, organisasjon og marked.

Tema 3

 • nyskapning i praksis; fra idé til kommersialisering; et design tenkning tilnærming til innovasjon

Tema 4

 • et annet perspektiv; innovasjon som forandringer i samtaler; en introduksjon til kompleksitetsforskingens perspektiver på nyskapning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten... 

 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom kreativitet, innovasjon og entreprenørskap.
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier om feltet. 
 • har kunnskap om to områder av økende betydning: design thinking og service design.
 • forstår de organisatoriske barrierer for å endre og hvordan du kan overvinne dem.

 

Ferdigheter: 

Kandidaten.. 

 • behersker terminologien knyttet til feltet og er i stand til å utvikle et konsept, produkt eller tjeneste fra idestadiet til skisse, til prototype. 
 • forstår hvordan man bruker designbasert tenkning som metode.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har innsikt i innovasjonsfaget og ser hvordan kreativitet og innovasjon kan bidra til verdiskapning for organisasjonen og samfunnet.  

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid 

Anbefalt tidsbruk

170  

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive med innovasjon

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Brown, Tim og Roger Martin. 2015. "Design for Action." Harvard Business Review, 93(9): 56-64. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820527&site=ehost-live&scope=site ]

 

Catmull, Ed. 2008. "How Pixar Fosters Collective Creativity." Harvard Business Review, 86(9): 64-72. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33982981&site=ehost-live&scope=site ]

 

Drucker, Peter. 2014. Innovation and entrepreneurship. ISBN: 9781138019195. Abingdon: Routledge. Sider: 368. Pris: ca. 299,-

 

Johnson, Steven. 2010. Where good ideas come from: The seven patterns of innovation. New York: Riverhead Allen Lane. ISBN: 9780141033402. Sider: 336. Pris: ca. 129,-

 

Kolko, Jon. 2015. "Design Thinking comes of age." Harvard Business Review, 93(9): 66-71.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820528&site=ehost-live&scope=site ]

 

Sangiorgi, Daniela og Alison Prendiville. 2014. "A Theoretical Framework for Studying Service Design Practices: First Steps to a Mature Field." Design Management Journal, 9(1): 61-73. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101760299&site=ehost-live&scope=site ]

 

Verganti, Roberto. 2016. "The innovative Power of Criticism." Harvard Business Review, 94(1): 88-95. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111889895&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

744 sider

Anbefalt litteratur

Ingen forslag til anbefalt litteratur.