Innhold

 • Strategiutvikling i et internasjonalt marked
 • Internasjonalisering og internasjonaliseringsteorier
 • Utvikling av en bedrifts internasjonale konkurransefortrinn
 • Informasjonsinnhenting og informasjonsbearbeiding i et internasjonalt perspektiv
 • Valg av internasjonale marked
 • Politisk og økonomiske omgivelser
 • Sosiokulturelle omgivelser
 • Internasjonale kulturdimensjoner og kulturforståelse
 • Inngangsstrategier
 • Internasjonale markedsprogram
 • Internasjonal kommunikasjonsstrategi og virkemiddelbruk
 • Mekanismer i inter-kulturell kommunikasjon
 • Hvordan gjøre business i forskjellige regioner av verden

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan drøfte/diskutere sammenhengen mellom kulturforståelse og utarbeidelse at en plan for internasjonal markedskommunikasjon.
 • kan drøfte/diskutere hvorfor antagelser i internasjonale marked er utfordrende og hva det kan utgjøre for en bedrift som ønsker å satse internasjonalt.
 • kan identifisere forskjellige konnotative meninger med tegn og symboler i forskjellige kulturer.
 • kan sammenligne forskjeller i mediesituasjonen i forskjellige land/regioner.
 • kan trekke konklusjoner basert på undersøkelser  hvordan man gjør business i forskjellige land/regioner.
 • kan forklare og tolke forskjellige modeller en bedrift kan anvende i internasjonal markedskommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere utfordringer og muligheter norske bedrifter og organisasjoner møter i den internasjonale markedsplassen.
 • kan identifisere og undersøke kulturdimensjoner i et internasjonalt markedskommunikasjonsperspektiv.
 • kan gjennomføre og bearbeide en analyse av internasjonale marked til utvikle et beslutningsgrunnlag for internasjonaliseringsprosess.
 • kan gjennomføre en analyse av kulturdimensjoner i forskjellige marked.
 • kan utføre en selvstendig strategi i markedskommunikasjon til bruk ved inngang i internasjonale marked.
 • kan bearbeide kunnskap om regioner/land til å fremstille kommunikasjonstiltak tilpasset aktuelle region/land.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter med andre om internasjonal markedskommunikasjon og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • være opptatt av kompleksiteten i internasjonal markedskommunikasjon.
 • kan samarbeide i grupper og jobbe med prosjekt.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, veiledning, studentpresentasjoner samt faglige diskusjoner i undervisningsrommet.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats med utstrakt bruk av biblioteket tjenester.

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Hollensen, Svend. 2016. Global Marketing. Harlow: Pearson. 7.utg. [ISBN: 9781292100111. 820 sider. Pris ca 689,-]

Mooij, Marieke K. de. 2014. Global Marketing and advertising: Understanding cultural paradox. 4. utg. Thousand Oaks, Calif.: Sage. [ISBN: 9781452257174. 394 sider. Pris ca. 699,-]

Moran, Robert T., Neil Remington Abramson og Sarah V. Moran. 2014. Managing cultural differences. 9. utg. Abingdon: Routledge. [ISBN: 9780415717359. 592 sider. Pris ca. 689,-]

Hofstede, Geert., Gert Jan Hofstede og Michael Minkov. 2010. Cultures And Organizations: Software For The Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. McGraw-Hill Professional. [ISBN: 9780071664189. 561 sider. Pris ca. 315,-]

Samlet sidetall/pensum

2367

Anbefalt litteratur

Mysen, Tore. 2014. Internasjonal markedsføring og relasjonsledelse. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245006865. 300 sider. Pris ca.  406,-

Aaker D.A., Joachimsthaler E. Free. 2009. Brand Leadership: Building Assets in an InformationEconomy. Press Business. ISBN: 9781847398352. 368 sider. Pris ca. 119,-

Lunheim, Rolf. 2010. Kulturforståelse for næringslivet. Innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202317263. 136 sider. Pris ca 399,-