Innhold

Tema 1:

Teknologi og markedskommunikasjon ¿ muligheter!

Tema 2:

Integrert Markedskommunikasjon

Ulike type digitale aktiviteter (Webside, SMO, mobil, sosiale medier, etc.)

Tema 3:

Digital kampanje

Effektevaluering

Tema 4:

Klassisk økonomisk teori

Atferdsøkonomi

Begrenset rasjonalitet

Valg som har langsiktige konsekvenser

Tema 5:

Kostnaden ved sosiale normer

Kostnaden ved at noe er gratis

Risiko og utsikkerhet

Sunk cost-effekten

Heuristikk i økonomiske valg

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

·         kunnskap om betydningen av teknologi i markedskommunikasjon

·         kunnskap om sammenhengen mellom en virksomhets strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer

·         kunnskap om de viktigste aktivitetene innen digital markedskommunikasjon

·         kjennskap til sentrale atferdsøkonomiske begreper for å beskrive og forklare forbrukernes valg

 

Ferdigheter

Studenten kan

·         beskrive og forklare forbrukeratferd ved hjelp av generelle forbrukerpsykologiske begreper

·         forstå elementer som skal inngå i en digital kampanje

·         benytte  teknikker og verktøy for effektmålinger

·         benytte atferdsøkonomi i planlegging av digitale kampanjer

 

Generell kompetanse

Studenten kan

·         være med på å utforme en digital kampanje

·         evaluere effekten av en digital kampanje

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning og case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

206 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere. Virkelige case hentet fra bedrifter eller organisasjoner.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ariely, Dan. 2009. Predictably Irrational: the hidden forces that shape our decisions. Expanded edition. New York: HarperCollins. ISBN: 9780007256532. Pris: ca. 109,-

 

Caffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 6. utg. Pearson Education Press. ISBN: 9781292077611.Pris: ca. 659,-

Samlet sidetall/pensum

Ca 720 sider

Anbefalt litteratur

.