Innhold

  • En innføring i globale utfordringer og maktstrukturer Internasjonale kriser og katastrofer
  • Menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett i kriser, krig og væpnede konflikter
  • Global migrasjon og asylpolitikk og Norges ansvar
  • Internasjonal politikk og forvaltning
  • Europas utvikling, EU og Norges rolle
  • Kultur, media og pressefrihet i andre land  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om andre samfunnskulturer, historie, utvikling og styresett, samt kunnskap om internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner.

Studenten har kunnskap om globale trender innenfor sikkerhetspolitikk, migrasjon og levekår.

 

Ferdigheter

Studenten kan anvende innsikt og kunnskap om internasjonale forhold og sammenhenger til å gjøre et bedre journalistisk arbeid og gjøre egne grundige analytiske vurderinger om internasjonale forhold og det løpende internasjonale nyhetsbildet.

Studenten kan navigere godt mellom europeiske og internasjonale organisasjoner og aktører.

 

Generell kompetanse

Studenten har innsikt i og forståelse for hvordan ulike samfunn har utviklet seg, leveforhold og styresett, og hvordan og hvorfor historie, kultur, politikk, religion og ressurskamp påvirker mennesker.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, og praktisk arbeid. Det er tilbud om å delta på studietur til Berlin. For mer informasjon se http://www.journalisteriberlin.info/ Studenter som ikke deltar på turen sikres tilsvarende læringsaktiviteter hjemme.

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Studietur

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Amundsen, Ingeborg Huse. Dette må du vite om Krim-konflikten. Artikkel 6 sider. Lesedato 31. oktober 2016:http://www.vg.no/nyheter/utenriks/ukraina/dette-maa-du-vite-om-krim-konflikten/a/10137547/  

Braseth, Sofie. Merkel hylles etter regelunntak. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016:http://www.vg.no/nyheter/utenriks/flyktningkrisen-i-europa/flyktningkrisen-merkel-hylles-etter-regelunntak/a/23514685/

 

Busk, Martin. Han fikk Hitler til å rase. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016:http://www.nettavisen.no/sport/han-fikk-hitler-til-a-rase/3593816.html

 

Chomsky, Noam og Andre Vitchek. 2013. On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare.   PlutoPress. ISBN: 9780745333878. Pris: ca.179,-

 

Claes, Dag Harald og Tor Egil Førland. 2010. 2010. EU: mellomstatlig samarbeid og politisk system.  Oslo: Gyldendal Akademisk. 3. utg. ISBN: 9788205487963. Pris: ca. 348,-

 

Hegge, Per Egil. Gorbatsjovs unike innsats. Artikkel 4 sider. Lesedato 31. oktober 2016:http://www.aftenposten.no/norge/Gorbatsjovs-unike-innsats-529442b.html

 

Hovi, Jon og Arild Underdal. 2008. Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Oslo: Universitetsforl. 2. utg.

 

Lote, Arve. 75 år siden bronselaget. Artikkel 2 sider. Lesedato 31. oktober 2016:https://www.nrk.no/sport/75-ar-siden-bronselaget-1.7736576

 

Steinfeld, Hans Wilhelm. Mannen som endret Sovjet og verden, 25 år siden Gorbatsjov fikk makten. Artikkel 3 sider. Lesedato 31. oktober 2016:https://www.nrk.no/urix/mannen-som-endret-sovjet-og-verden-1.7033724

 

Strand, Tormod. 70 år siden det norske holocaust. Artikkel 5 sider. Lesedato 31. oktober 2016:https://www.nrk.no/dokumentar/70-ar-siden-det-norske-holocaust-1.8622171

 

Video:

 

Hvem tror du at du er, Mona Levin - 50 minutter  

 

Den brune arven - 10 minutter

 

25 år uten muren - 10 minutter  

 

Lykkelige tyskere - 10 minutter  

 

Tre år ved muren - 23 minutter

 

Digitalt kompendium i emnet SIF2100 Samfunn og internasjonale forhold legges ut digitalt på Luvit og inneholder:

 

Bahr, Christian. 2010. Divided City: The Berlin Wall: Photos and Facts, Personal Accounts, Traces Today. Side 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 - 7 sider

 

Brandt, Willy. Tale 16. aug 1961 - 1 side

 

Brandt, Willy. Tale 10. nov 1989 - 1 side

 

Honecker, Erich. Tale 19. jan 1989 - 1 side

 

Kart over Berlin og Europa 1945

 

Kennedy, John F. Tale 26. jun 1963 - 1 side

 

Reagan, Ronald. Tale 12. jun 1987 - 1 side

 

Udgård, Nils Morten. Willy Brandt, en leder med varig innflytelse. 2 sider  

Samlet sidetall/pensum

699

Anbefalt litteratur

.