Innhold

Emnet skal gi et grunnlag og en innføring i fagets profesjonelle praksis. Det skal gi innsikt i og forståelse for arbeidet i en redaksjon. Emnet skal forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet. En godkjentattest fra arbeidsgiver skal utstedes. Studenten skal etter endt emne levere en praksisrapport inneholdende refleksjon knyttet til praktiske og yrkesetiske problemstillinger under praksisperioden.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om:

 • å være journalist i felt
 • redaksjonelt arbeid
 • samarbeid i redaksjon

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • presentere egne ideer
 • gjøre research
 • løse varierte journalistiske oppgaver
 • beherske kontakt med kilder og kildekritikk
 • evaluere og reflektere over eget og andres arbeid

 

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten:

 • ha utviklet trygghet til å jobbe som journalist
 • inneha stor grad av selvstendighet
 • ha utviklet seg både innen etikk, kildekritikk, skriveprosess og effektivitet
 • ha forståelse for journalistrollen

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Full jobb som journalist, veiledning av kontaktperson i mediet, forberedelser på skolen

Anbefalt tidsbruk

2 måneder i full tid jobb i norske medier/21 timer forberedelse på skolen

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere i forberedelesfasen, full jobb i bransjen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (praksisrapport)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Det er ikke pensum i praksisperioden

Samlet sidetall/pensum

0

Anbefalt litteratur

0