Innhold

 Emnet inneholder en fordypning i bruksendring og rehabilitering av komplekse romprosjekt. Videre undervises det i gjenbruk og redesign, og bærekraftighet gjennom alle faser av et prosjekt.  

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om:

  • komplekse romprogram
  • bruksendringer og rehabilitering av bygninger
  • gjenbruk av materialer og andre ressurser i en rehabiliteringsprosess
  • redesign
  • bærekraftighet i alle faser av et interiørprosjekt

 

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • gjøre en faglig analyse i forhold til bruksendringer
  • gjenkjenne ressurser for gjenbruk og redesign
  • planlegge og organisere et komplekst romprogram

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • planlegge og gjennomføre et komplekst prosjekt med bruk av prinsipper for bærekraftighet  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling, og gjennomføre muntlig eksamen

Pensumlitteratur

Ching, Francis D. K. 2014. Building Construction Illustrated. 5. utg. Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN: 9781118458341. 460 sider.  Pris ca. 439,-

 

Lefteri, Chris. 2014. Materials for Design. London: Laurence King. ISBN: 9781780673448. 240 sider. Pris ca. 249,-

 

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer (digitalt oppslagsverk). [Tilgjengelig via Sintef byggforsk sine nettsider. Ca. 5 oppslag. Brukernavn og passord vil bli gitt ut ved oppstart.]

Samlet sidetall/pensum

700 sider

Anbefalt litteratur

-