Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design som narrativt verktøy i digitale medier, med utgangspunkt i en redaksjonell kontekst.

Med en konseptuell tilnærming til redaksjonell design i digitale medier, fokuserer emnet på mulighetene som ligger i multimedial og interaktiv historiefortelling i skjermmedier. Emnet gir innføring i emosjonell design, dramaturgi og narrative virkemidler, samt videreutvikling av typografi og bildekommunikasjon i digitale medier, informasjonsarkitektur og design av brukergrensesnitt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskaper om:

  • emosjonell design
  • tekst, bilder, dramaturgi og interaksjon som narrative virkemidler
  • nyskapende historiefortellende design i digitale medier

Ferdigheter:

Kandidaten kan..

  • utvikle konsept, skaffe og tilrettelegge innhold og designe en historiefortellende løsning for digitale medier

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan...

  • reflektere over sammenhengen mellom budskap, målgruppe, medium/kanal og ønsket virkning (handling eller etterlatt inntrykk) i egne og andres løsninger
  • velge hva som skal betones i en designløsning, basert på et strategisk utgangspunkt

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design  

 

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning

Anbefalt tidsbruk

200  

Arbeidslivstilknytning

Ingen oppgitt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig indviduell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Kontinuasjonseksamen: Kandidaten leverer prosjektet på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Bagnara, Sebastiano og Simone Pozzi. 2012. "Design for Reflection." Work, 41: 1108-1113. 6 sider. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=71928770&site=ehost-live&scope=site ]

 

Norman, Don. 2005. Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. New York: Basic Books. ISBN: 9780465051366. 272 sider. Pris ca. 179,-

 

Segel, Edward og Jeffrey Heer. 2010. "Narrative Visualization: Telling Stories with Data." IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 16(6): 1139-48. 179. 9 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://egerber.mech.northwestern.edu/wp-content/uploads/2015/02/Narrative_Visualization.pdf ]

 

Williams-Ng, Stacy. 2015. Storytelling for designers. [Tilgjengelig via Lynda.com: http://www.lynda.com/Design-Design-Skills-tutorials/Storytelling-Designers/165645-2.html. (58 min videoforelesning)] Pris ca. 250,-

 

Totalpris for bøker ca. ?

Pris for videokurs ca. 250,¿ pr. mnd. basert på årlig abonnementspris på $375.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 288 sider + 58 min videoforelesning

Anbefalt litteratur

Sagmeister, Stefan og Peter Hall. 2015. Sagmeister: Made You Look. New York: Abrams. ISBN: 9780810905979.

 

Walter, Aaron. 2011. Designing for Emotion. New York: A Book Apart. ISBN: 9781937557003. 98 sider. [Tilgjengelig via A Book Apart: http://www.abookapart.com/products/designing-for-emotion ]