Innhold

Emnet gir en innføring i grafisk design i rom og på tredimensjonale objekter. Målet med emnet er å gi et mer helhetlig bilde av oppgavene grafisk design kan løse, og samtidig gi en innføring i problematikk knyttet til kommunikasjon i rom.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har kunnskap om romdannende prinsipper med fokus på opplevelse og funksjon
  • har kunnskap om veifinningsstrategier

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan bruke form, farge, materialer og lys i formidling av romlig opplevelse og funksjonalitet
  • kan anvende grafisk design til å kommunisere på tredimensjonale objekter, forsterke eller prege romopplevelser og lede brukeren til et definert mål

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan reflektere over hvordan grafisk design kan brukes i rom og på tredimensjonale objekter 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 (inkludert undervisning)

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Fem (5) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Ching, Francis D.K. og Corky Binggeli. 2012. «A Design Vocabulary». I Interior Design Illustrated. 3. utg. S. 83-109 og 116-146. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN: 9781118090718. 56 sider. Pris: ca. 509,-

 

Mollerup, Per. 2013. Wayshowing > Wayfinding: Basic and Interactive. New edition. Rotterdam: BIS Publishers. ISBN: 9789063693237. 240 sider. Pris: ca. 389,-

 

Digitalt kompendium i emnet GRD2100 Grafisk design i rom legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Plowman, Tim. 2003. «Ethnography and Critical Design Practice». I Laurel (red.) Design Research: Methods and Perspectives, 30-38. Cambridge, MA: MIT Press. 9 sider. ISBN: 9780262122634.

 

Rasmussen, Steen Eiler. 1989. «De første oplevelser». I Om at opleve arkitektur, 9-34. Århus: Fonden til Udgivelse af Arkitekturværker, Arkitektskolen i Aarhus. ISBN: 9788788656183. 25 sider.

Samlet sidetall/pensum

305 sider

Anbefalt litteratur

Ambrose, Gavin og Paul Harris. 2011. Packaging the Brand: The Relationship between Packaging Design and Brand Identity. Lausanne: AVA Academia. 207 sider. ISBN: 9782940411412.

 

Poulin, Richard. 2012. Graphic Design and Architecture, A 20th Century History: A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World. Beverly, MA: Rockport. ISBN: 9781592537792. 272 sider.