Innledning

Studentene vil gjennom emnet få en grundig innføring i makronæringsstoffenes oppbygning, fordøyelse, kilder og kroppens behov for disse samt en oversikt over de viktigste vitaminene og mineralene. Studentene vil gjennom obligatorisk blodsukkerforsøk få kunnskap om de faktorer som har påvirkning på blodsukkerreguleringen etter et måltid. Gjennom bruk av kostberegningsprogrammer skal studentene kunne beregne og vurdere om et kosthold er i tråd med gjeldende nasjonale næringsstoffanbefalinger og kostråd. Studentene vil få en grundig innføring i bakgrunnen for nevnte næringsstoffanbefalinger og kostråd. 

Temaer:

 • Energi og energiforbruk
 • Energigivende næringsstoffer
 • Blodsukkerregulering
 • Vitaminer og mineralstoffer
 • Nasjonale næringsstoffanbefalinger og kostråd
 • Kosttilskudd

Innhold

 • Energi og energiforbruk

 • Energigivende næringsstoffer

 • Omsetning av energigivende næringsstoffer

 • Vitaminer og mineralstoffer

 • Næringsstoffanbefalinger versus kostråd

 • Kosttilskudd

Læringsutbytte

Kunnskap

- beskrive faktorene som bestemmer et individs totale energiomsetning

- redegjøre for funksjon, behov, kilder, omsetning av karbohydrater, protein og fett, samt funksjon og omsetning av alkohol

- beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og for de energigivende makro- og mikronæringsstoffene

- beskrive kilder til, inntak i ulike grupper, metabolisme, funksjon, behov, innhold og utnyttelse av de ulike vitaminer og mineralstoffer.

- gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makro- og mikronæringsstoffene

- gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd

 

Ferdigheter

- beregne energibehov for individer og grupper med utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder

- vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten

- sammenligne og vurdere kvalitet og nytteverdi av kosttilskudd

 

Generell kompetanse

- diskutere og utveksle synspunkter om mat, fysisk aktivitet og helse i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Årsenhet i ernæring og helse

Årsenhet i personlig trening

Læringsaktiviteter

Forelesninger og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Ca. 270 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Innsending av fire oppgavesett (godkjent/ikke godkjent)

Eksamen

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Vurdering

 • Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen

 • Varighet: tre timer

 • Hjelpemidler: kalkulator

 • Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala

Pensumlitteratur

Forelesningsmaterialet på LUVIT er også pensum

 

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. Sider: 29-32, 34-35, 87-89, 9 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet.no: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten]

 

Helsedirektoratet. Norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet.no: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet]

 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Side 5-45, kap. 15, 17, 28 og 29, 114 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Helsedirektoratet.no: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

 

Pedersen JI, Hjartåker A, Anderssen SA. Grunnleggende ernæringslære. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademiske; 2012. ISBN: 9788205426566. 460 s. Kap. 5, 7, 8, 10, 11 og 12. Totalt 208 s. Pris ca. 655,-

 

Artikler

Blomhoff, R. Antioksidanter og oksidativt stress. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004; 124:1643-5. [Elektronisk tilgjengelig via tidsskriftet.no: http://tidsskriftet.no/article/1033377]

 

Drevon CA. Bruk og misbruk av kosttilskudd. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004; 124:1240 - 2. [Elektronisk tilgjengelig via tidsskriftet.no: http://tidsskriftet.no/article/1012749/]

 

Frankenfield D, Roth-Yousey L, Compher C. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. J Am Diet Assoc. 2005;105(5):775-89. 15 s. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

 

Sloth B, Krog-Mikkelsen I, Flint A, Tettens I, Björck I, Vinoy, S et. al. No difference in body weight decrease between a low-glycemic-index and a high-glycemic-index diet but reduced LDL cholesterol after 10-wk ad libitum intake of the low-glycemic-index diet. Am J Clin Nutr 2004; 80(2):337-47. [Elektronisk tilgjengelig via ajcn.nutrition.org: http://ajcn.nutrition.org/content/80/2/337.long]

Samlet sidetall/pensum

Antall sider totalt 382

Anbefalt litteratur

Kostholdsplanleggeren [kostberegningsprogram]. Oslo: Mattilsynet. [Lokalisert 7. oktober 2014]. Tilgjengelig via https://www.kostholdsplanleggeren.no/ Programmet samfinansieres av Mattilsynet og Helsedirektoratet.

 

Nordisk ministerråd. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. København, Nordisk ministerråd; 2014. Norden 2014:002. 627 s.

ISBN 978-92-893-2670-4 Elektronisk tilgjengelig via norden.no