Innhold

 • makronæringsstoffer og prestasjon

 • mikronæringsstoffer og prestasjon

 • væske- og saltbalanse og prestasjon

 • næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder

 • ernæring og immunsystemet

 • vektregulering og endring av kroppssammensetning

 • spiseforstyrrelser i idretten

 • ernæring for idrettsutøvere med spesielle behov

 • kosttilskudd, doping og prestasjon

 • råvarekunnskap

 • ernæringskommunikasjon

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • gjøre rede for næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder

 • kunne gjengi forskjellene mellom næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og normal befolkningen

 • gjøre rede for betydningen nærings- og væskeinntak for fysisk yteevne (før, under og etter trening/ konkurranse)

 • gjøre rede for effekt av trening på immunsystemet

 • gi eksempler på dopingbruk i ulike idrettsmiljøer og mulige bivirkninger

 • beskrive forekomst, årsaker og effekter av spiseforstyrrelser på helse og prestasjon

 • gjøre rede for den kvinnelige utøvertriaden og gi eksempler på risikogrupper og symptomer

 • gjøre rede for de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer

   

  Ferdigheter

 • gi generelle og tilpassede råd til idrettsutøvere og fysisk aktive (voksne/unge)

 • sammenligne og vurdere prestasjonsfremmende effekter av ulike kosttilskudd

 • gi råd til personer som ønsker å regulere kroppssammensetning eller vekt

 • anvende grunnleggende kommunikasjonsteknikker i formidling av ernæringsrelatert kunnskap

 

Generell kompetanse

 • utveksle synspunkter om betydningen ernæring har for prestasjon i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Årsenhet i ernæring og helse

Årsenhet i personlig trening

Bachelor i ernæring

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

ca. 250 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Innsending av fire oppgavesett (godkjent/ikke godkjent)

Eksamen

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav for å ha rett til å gå opp til eksamen.  

Vurdering

 • Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen

 • Varighet: tre timer

 • Hjelpemidler: kalkulator

 • Gradert karakter i henhold til Nasjonal karakterskala

Pensumlitteratur

Forelesningsmaterialet på LUVIT er også pensum

 

Garthe I, Helle C, redaktørerIdrettsernæring. Oslo: Gyldendal undervisning; 2011. Sider: 247. ISBN: 9788205391864. Pris ca. 488,-.

 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Kap. 5-14. Totalt 142 s. [Elektronisk tilgjengelig via helsedirektoratet.no: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

 

Artikler:

Jeukendrup A. Carbohydrate feeding during exercise. Eur J Sport Sci. 2008; 8(2):77-86. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=31411750&site=ehost-live&scope=site]

 

Kreider Richard B, Wilborn Colin D, Taylor Lem, Campbell Bill, Almada Anthony L, Collins Rick, et al. ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2010;7(1):1-43. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=50245572&site=ehost-live&scope=site]

 

Nattiv A, Loucks A, Manore M, Sanborn C, Sundgot-Borgen J, Warren M, et al. American College of Sports Medicine position stand. The female athlete triad. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(10):1867-82. [Elektronisk tilgjengelig: http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2007/10000/The_Female_Athlete_Triad.26.aspx]

 

Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(2):377-90. [Elektronisk tilgjengelig http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2007/02000/Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx]

 

Miller GD, Cohen NL, Fulgoni VL, Heymsfield SB, Wellman NS. From nutrition scientist to nutrition communicator: why you should take the leap. Am J Clin Nutr.2006; 83(6): 1272-1275. [Elektronisk tilgjengelig: http://ajcn.nutrition.org/content/83/6/1272.full]

Samlet sidetall/pensum

Antall sider totalt 473

Anbefalt litteratur

Norum, Kaare et al. Mat og prestasjon: kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2003. 90 s. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.matportalen.no/fysisk_aktivitet/tema/Trening_og_kosthold/article9473.ece/BINARY/Helsedirektoratet%20-%20Mat%20og%20prestasjon%20%28brosjyre%29]