Innhold

Akupunkturpunkter:

 • akupunkturpunktenes kategorier og TKM funksjoner
 • teoretisk og praktisk lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde

 

Diagnostiske metoder:

 • innføring i de fire diagnostiske metodene: å se, å høre, å føle, å spørre

 

Årsaker til sykdom i TKM:

 • de seks ytre patogene faktorer: Vind, Kulde, Damp, Tørrhet, Sommerhete, Ild
 • de øvrige årsaksfaktorene

 

Emosjoner i medisinen og tradisjonell kinesisk medisin

 

Nåleteknikk:

 • videreføring av nåleteknikk undervist i emnet AKU 100

 

Studentklinikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • kan gjøre rede for akupunkturpunktenes kategorier og TKM-funksjoner
 • kan gjøre rede for årsaker til sykdom
 • kan forklare hvordan emosjoner forstås i medisinen og i tradisjonell kinesisk medisin

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • behersker lokalisasjon av akupunkturpunkter med innstikksretning og innstikksdybde 
 • anvender de diagnostiske metodene se, høre, føle, spørre
 • behersker ulike nåleteknikker
 • kan ta imot og legge til rette for pasienter på studentklinikken
 • kan observere og beskrive akupunktørers arbeid i en klinisk hverdag på studentklinikken

 

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • kan møte pasienter/studenter/veileder på en faglig og etisk forsvarlig måte
 • kan reflektere over kommunikasjon og samhandling med pasienter og i arbeidsfellesskapet samt overholde taushetsplikten
 • kan følge retningslinjer for påkledning og hygiene
 • forstår forskjellen mellom observasjon og tolkning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Teoriundervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I den praktiske undervisningen demostrerer faglærer temaet som skal gjennomgås. Dette følges opp med ferdighetstrening, oppgaveløsning og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk/muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter forberedelse, 25 minutter eksaminasjon

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Asghar AU, Green G, Lythgoe MF, Lewith G, MacPherson H. Acupuncture needling sensation: the neural correlates of deqi using fMRI. Brain Res. 2010 Feb 22;1315:111-8. 8 s. doi: 10.1016/j.brainres.2009.12.019. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

 

Bovey M. Deqi. JCM. 2006 Jun;81:18-29. 12 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.jcm.co.uk/deqi.html]

 

* Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. ISBN: 9787119059945. Pris: ca. kr 659,-  S. 275-292, 347-349, 353-358. 27 sider. ISBN 9787119059945. Pris: ca. 659,- 

 

Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Kiltrosen; 2012.  S. 680-684, 706-744. 44 sider. ISBN: 9788792041173. Pris ca. 1199,-. Pensum også på AKU200, AKU300. Pris: ca. 1199,-

 

* Ching N. Kunsten at diagnosticere med Kinesisk Medicin. København: Klitrosen; 2009. s 23-96, 111-169. 133 sider. ISBN: 9788792041098. Pris: ca. 1299,-.

 

* Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. ISBN: 9788215021201. Pris: ca. 699,-  S. 111-118, 135-141/143, 217-226. 25 sider. ISBN: 9788215021201. Pris: ca. 699,-. 

 

Møller F. Meridianforløpene i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 135 sider. Kr. 500,-. Pensum også på AKU100, AKU400-AKU1000

 

* Møller F. Akupunkturpunkter i Tradisjonell Kinesisk Medisin, 5. utg. Oslo: Akupunkturhøyskolen 2011. 262 sider. Kr 500,-. 

 

Xiao F. The Third Model of Point Classification. JCM. 2001 Oct;67:16-21. 6 sider. [Elektronisk tilgjengelig -biblioteket: https://www.jcm.co.uk/the-third-model-of-point-classification.html]

 

Yang X-Y, Shi G-X, Li Q-Q, Zhang Z-H, Xu Q, Liu C-Z. Characterization of Deqi Sensation and Acupuncture Effect. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 319734. 7 s.[Elektronisk tilgjengelig: http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/319734/].

 

Bøker merket med * brukes også på andre emner

Samlet sidetall/pensum

659

Anbefalt litteratur

Birch S, Mir MAC, Cuadras MR. Restoring order in health and chinese medicine. Studies for the development and use of qi and the channels. Barcelona: La Liebre de Marzo 2014. ISBN 9788492470273 Pris: ca. 369,-

 

Kirschbaum B. Atlas of Chinese Tongue Diagnosis. Seattle: Eastland Press 2010. ISBN: 9780939616718. Pris: ca. 859,-

 

Maciocia G. Diagnosis in Chinese medicine: a comprehensive guide. Edinburgh: Churchill Livingstone 2004. ISBN: 9780443064487. Pris: ca.1169,-

 

Schnorrenberger C, Schnorrenberger B. Pocket of Tongue Diagnosis. Stuttgart: Thieme 2004. ISBN: 9783131398321. 469,-