Innhold

Kinesisk historie og filosofi:

 • historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget

 

Yin -Yang:

 • grunnleggende teori
 • åtte prinsipper
  • Yin/Yang
  • Indre/Ytre
  • Xu/Shi
  • Kulde/Hete

 

Fem fase/element:

 • grunnleggende teori

 

Fem substanser:

 • Qi
 • Blod
 • Jing
 • Jin Ye
 • Shen

 

Zang Fu organer:

 • funksjonene til Zang Fu organer og ekstra Fu

Læringsutbytte

Kunnskap  

Kandidaten..

 • kjenner til historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget

 • kan gjøre rede for hvordan Yin-Yang teorien brukes for å klassifisere fenomener i naturen og i menneskekroppen

 • kan gjøre rede for prinsippene for behandling i forhold til Yin-Yang

 • kan gjøre rede for de åtte prinsipper og dens bruk i behandling

 • kan gjøre rede for fem fase/element teorien

 • kan gjøre rede for de fem substanser og deres relasjon til hverandre

 • kan gjøre rede for funksjonene til de enkelte Zang Fu/ ekstra Fu og deres relasjon til hverandre

Ferdigheter

Kandidaten..

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens historie og filosofi

 • kan anvende kunnskap i drøfting med studenter

 

Generell kompetanse

Kandidaten..

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring

 • kan vise etisk refleksjon til medstudenter i gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Cheng X, redaktør. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. ISBN: 9787119059945 Pris: ca. 659,-. S. 1-59. 60 sider Pensum også på AKU100, AKU300, AKU400, AKU600-AKU1000

 

Ching N. Akupunkturens grundprincipper. København: Kiltrosen 2012. ISBN: 9788792041173 Pris: ca. 1199,- S. 21-240. 220 sider. Pensum også på AKU100, AKU400, AKU800

 

Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget 2013. ISBN: 9788215021201. Pris: ca. 699,-  s. 81-110, 119-143. 53 sider. Pensum også på AKU100, AKU300-AKU900.

 

Hsu E. The History of Chinese Medicine in the People¿s Republic of China and its Globalization. East Asia Science, Technology and Society: an International Journal. DOI 10.1007/s12280-009-9072-y. 20 sider. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

Kaptchuk T. Chinese Medicine, the Web that has no Weaver. 2. utg. London: Rider USA 2000. ISBN: 9780712602815. Pris: ca. 239,- 1-76. 76 sider. Pensum også på AKU400,

Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine. 3. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone 2015. ISBN: 9780702052163 Pris: ca.1170,- S. 3-236, 397-401. 238 sider. Pensum også på AKU400.

Samlet sidetall/pensum

667

Anbefalt litteratur

Birch S, Mir MAC, Cuadras MR. Restoring order in health and chinese medicine. Studies for the development and use of qi and the channels. Barcelona: La Liebre de Marzo 2014. ISBN 9788492470273

 

Clavey S. Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine. 2. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.

 

Deadman P. Yin and Yang Revisited. JCM 2000;34(63):34-37. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.jcm.co.uk/yin-and-yang-revisited.html]

 

Unschuld P. Medicine in China: A History of Ideas. 2. utg. Berkley: University of California Press; 2010. ISBN: 9780520266131.