Innhold

Anamnese:

 • introduksjon til "Ten Questions"
 • anamnesens innhold
 • anvendelse av anamnese i klinisk praksis

 

Differensiering av syndromer:

 • differensiering i henhold til jingluo
 • differensiering i henhold til zang fu

 

Kombinerte syndromer:

 • syndromdifferensiering med hovedvekt på:
  • LU og KI
  • LU og LR
  • LU og SP
  • LU og HT
  • SP og ST
  • SP og HT
  • SP og LR
  • SP og KI
  • HT og LR
  • KI og LR
  • KI og HT
  • LR og ST

 

Prinsipper for behandling:

 • prinsipper for valg av behandling, og kombinasjon av punkter
 • bruk av nåler og/eller moxa, kopping

 

Kosthold

 • Introduksjon til prinsippene i kostholdslære og klassifisering av matsorter i TKM.

 

Studentklinikk

Praksis på studentklinikken som assistent. Studenten skal observere akupunktørers yrkesutøvelse, og gjennom dette utvikle sin egen terapeutkompetanse både akupunkturfaglig og relasjonelt - dvs. samspill/samarbeid med pasienter og andre.

Læringsutbytte

Kandidaten har/kan

Kunnskap

 • forklare prinsippene i anamnesens innhold
 • gjøre rede for differensiering i henhold til jingluo og zang fu
 • gjøre rede for hvordan ubalanse i ett organ påvirker andre organ
 • gjøre rede for differensiering av kombinerte syndrom
 • gjøre rede for prinsipper for behandling
 • forklare prinsippene i kostholdslæren i TKM og klassifiseringen av matsorter

 

Ferdigheter

 • utføre anamnese i klinisk praksis på et språk som pasienten forstår
 • kunne forstå og formidle syndromene inn i en vestlig medisinsk forståelse
 • anvende kunnskap om årsaker til sykdom for å bestemme behandlingsstrategi, gi prognose, råd og veiledning
 • observere og beskrive akupunktørers arbeid i en klinisk hverdag
 • observere og beskrive pasientenes sykdomshistorie
 • under veiledning delta i behandlingsmetoder som moxa og kopping, samt ta ut nåler

 

Generell kompetanse

 • bearbeide egne reaksjoner i møte med akupunktur i praksis og identifisere sitt læringsbehov
 • forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens filosofi

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alraek T, Baerheim A. The effect of prophylactic acupuncture treatment in women with recurrent cystitis: kidney patients fare better. J Altern Complement Med. 2003 Oct;9(5):651-8. 8 sider. [Legges ut på Luvit]

 

Cheng X, red. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3. utg. Beijing: Foreign Languages Press; 2010. S. 286-336. 51 sider. ISBN: 9787119059945.  Pris: ca. 659,- [Pensum på flere emner.]

 

Ching N. Kunsten at diagnosticere: med kinesisk medisin. København: Kiltrosen; 2009. 789 s. Pensum: 391-654, 264 s. ISBN: 9788792041098 . Pris: ca.1119,-

 

Heyerdahl O, Lystad N. Lærebok i Akupunktur. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. S. 233-234, 249-288. 41 sider. ISBN: 9788215021201. Pris: ca. 699,-. [Pensum på flere emner.]

 

Kastner J. Chinese Nutrition Therapy: Dietetics in Traditional Chinese Medicine (TCM). 2 utg. Stuttgart: Thieme; 2009. 278 s. ISBN: 9783131309624 Pensum: s. 1-50, 103-162. 109 sider. Pris: ca. 679,-

 

Lin PY, Tsai YT, Lai JN, Yeh CH, Fang RC. Bian zheng lun zhi as a complementary and alternative treatment for menstrual cramps in women with dysmenorrhea: a prospective clinical observation. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:460386. 12 sider. [Tilgang fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/460386/]

 

Maciocia G. The Foundations of Chinese Medicine. 3. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2015. 1289 s. Pensum: 417-708, 1113-1148. 279 sider. ISBN: 9780702052163.  Pris: ca.1170,- [Pensum på flere emner.]

 

Wang LM, Zhao X, Wu XL, Li Y, Yi DH, Cui HT et al. Diagnosis Analysis of 4 TCM Patterns in Suboptimal Health Status: A Structural Equation Modelling Approach. Evid Based Complement Alternat Med. 2012: 970985. doi: 10.1155/2012/970985. 6 sider. [Tilgang fra: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/970985/

Samlet sidetall/pensum

Totalt 770 sider

Anbefalt litteratur

Andersson S, Lundeberg T. Acupuncture - from empiricism to science: functional background to acupuncture effects in pain and disease. Med Hypotheses. 1995 Sep;45(3):271-81

 

Bilton K, Zaslawski C. Reliability of Manual Pulse Diagnosis Methods in Traditional East Asian Medicine: A Systematic Narrative Literature Review. J Altern Complement Med. 2016 Aug;22(8):599-609 

 

Flaws B. The Tao of Healthy Eating: Dietary Wisdom According to Traditional Chinese Medicine. 2. utg. USA: Blue Poppy Press; 2013.148 s. ISBN: 9781891845659

 

Ryu H, Lee H, Kim H, Kim J. Reliability and validity of a cold-heat pattern questionnaire for traditional Chinese medicine. J Altern Complement Med. 2010 Jun;16(6):663-7.

 

Yao W, Yang H, Ding G. Mechanisms of Qi-blood circulation and Qi deficiency syndrome in view of blood and interstitial fluid circulation. J Tradit Chin Med. 2013 Aug;33(4):538-44. [Tilgang fra: http://www.journaltcm.com/modules/Journal/contents/stories/134/22.pdf]