1. studieår 2014–2015

Høst

ITS1100 Introduksjon til serviceledelse
SES1100 Servicestrategi
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode1 – Akademisk lesing og skriving

Vår

OSL1100 Operasjonell serviceledelse
SRE1100 Salg- og Revenue Management
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

PEL2100 Personalledelse
LEK2100 Ledelse og kommunikasjon
MEO2102 Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår – Valgfag

3. studieår 2016–2017

Høst

SIT3100 Serviceinnovasjon og tjenesteutvikling
PRO3300 Prosjektledelse
MOA3100 Markeds- og arbeidsrett
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår