Innhold

Dette emnet støtter opp om videre fordypning i fagområder informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen reiseliv og markedsføring. Det gir studentene omfattende innsikt i prinsipper og praksis i forbindelse med markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv via digitale teknologier.

 • Grunnleggende digital markedsføring
 • Digital markedsføring strategiutvikling
 • Utvikling av digitalt innhold
 • Nettsteder og domenenavn, og søkemotormarkedsføring
 • Sosiale medier og viral markedsføring
 • Mobile teknologier og interaktiv og smart TV
 • E-postmarkedsføring
 • Affiliate og betalte medier markedsføring
 • PR og medierelasjoner
 • Merkevarebygging, kommunikasjoner og krisehåndtering
 • e-CRM og e-Handel
 • Måling og evaluering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har utviklet sin kunnskap og forståelse av:

 • grunnleggende digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • nøkkelstadier forbundet med å utvikle en digital markedsføringsstrategi i reiseliv.
 • problemer knyttet til utvikling av innhold for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • kanaler som kan brukes for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • praksis knyttet til digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • metoder som brukes til å måle og vurdere digitale markedsføringsstrategier og kanalytelse i reiseliv.

Ferdigheter

Studentene kan:

 • definere sentrale begreper knyttet til digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • forklare hvordan og hvorfor digital teknologi har forvandlet tilnærminger til markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv.
 • undersøke en rekke mikro- og makro-nivå faktorer som påvirker digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • beskrive viktige komponenter i en digital markedsføringsstrategi.
 • forklare hvordan man kan utvikle effektivt innhold for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv.
 • vurdere ulike kanaler som kan brukes for digital markedskommunikasjon og distribusjon i reiseliv inkludert nettsider, sosiale medier, mobile teknologier, interaktive- og smart-TV, E-post, og affiliate og betalte medier.
 • illustrere hvordan digital markedskommunikasjon og distrbusjon brukes i praksis i reiseliv, for eksempel, for PR og mediekontakt, merkevarebygging, kommunikasjon og krisehåndtering, e-CRM og e-Handel.
 • forklare hvordan digital markedsføringsstrategi og kanalytelse i markedskommunikasjon og distribusjon innen reiseliv kan måles og evalueres.

Generell kompetanse

Studentene er i stand til å demonstrere sin kunnskap og forståelse av sentrale problemstillinger knyttet til å utvikle og levere en effektiv digital markedsføringsstrategi for reiseliv.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger og workshops

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Case-studier og eksempler fra industrien vil utgjøre en sentral del av undervisningen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2015. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. New York: Pearson Education Limited. ISBN: 9781292077611. 728 sider. Pris ca.753,-

Samlet sidetall/pensum

728 sider

Anbefalt litteratur

UNWTO. 2008. Handbook on E-marketing for Tourism Destinations. Spania: UNWTO. ISBN: 978-92-844-1323-2. 294 sider. [Tilgjengelig elektonisk via http://www.bitreiseliv.no/haandbok-i-e-markedsfoering-for-destinasjoner.4620394-130530.html]