1. studieår 2014–2015

Høst

ROP1100 Reiselivs- og opplevelsesutvikling
TUA1100 Turist og attraksjon
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

RLS1101 Reiseliv kultur og samfunn
EFB1102 English for Business Communication
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

SOM2100 Service- og markedsføringsøledelse
KIS2100 Kommunikasjonsteknologi i reiselivet
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår – Valgfag

3. studieår 2016–2017

Høst

LMA3100 Ledelse og makt
DEL3100 Destinasjonsledelse
INK3100 Interkulturell kommunikasjon
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår