1. studieår 2014–2015

Høst

JOU1101 Journalistikk
PRF1102 PR-fagets samfunnsrolle
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

IKK1102 Intern kultur og kommunikasjon
POL1102 Politikk og påvirkning
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

KAS2102 Kampanjestrategier
MEM2101 Medier og mediepåvirkning
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår – Valgfag

3. studieår 2016–2017

Høst

POL3101Politisk kommunikasjon
MSK3101 Markeds- og samfunnskommunikasjon
RET3101Retorikk og argumentasjon
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår