Innhold

Merkehistorie

Psykologske og økonomiske effekter av merker

Posisjonering av merker - kjennskap og kunnskap

Tiltak som brukes til å skape og utvikle merker:

  • Merkeelementer

  • Merkesamarbeid og sponsorater

  • Merkearkitektur

  • Merkeutvidelser

  • Merkekommunikasjon

Merkevarebygging som hele organisasjonens oppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne vite hvordan merker gir psykologisk verdi til kundene og økonomisk verdi til eierne. Studenten skal vite hva merkeassosiasjoner, er, hvilke typer assosiasjoner som brukes til å bygge merker samt hvordan disse brukes til å posisjonere merker gjennom kjennskap og kunnskap. Studenten skal vite hvordan merkeelementene brukes til å bygge merkeidentitet. Studenten skal vite hvordan assosiasjoner overføres - og hvordan dette brukes til å skape vekst for merker. Studenten skal vite hvordan merkearkitektur bidrar til å skape verdi på lang sikt. Studenten skal vite hvordan kunder lærer om merker gjennom kommunikasjon. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for at merkervarer bygges gjennom de ansatte i bedriften.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne analysere et merke - og identifisere de sentrale assosiasjonene som utgjør merkets posisjon. Studenten skal også kunne posisjonere et merke i forhold til konkurrentene merker. Studenten skal kunne identifisere vekstmuligheter for et merke og kunne foreslå hvordan disse vekstmulighetene skal realiseres. Basert på analyse av et merkes posisjon og vekstbehov skal studenten kunne identifisere passende kommunikasjonsmål. Studenten skal kunne bidra til å skape organisasjnskultur der alle ansatte bidrar til å bygge merkevaren.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha en god oversikt over den systematiske prosessen som brukes for å bygge en merkevare. Studenten skal lære seg å jobbe mer strategisk: analyse - identifisere målsetting - utvikle strategi og tiltak. Studenten skal ha en større forståelse for hvordan merker inngår i organisasjonskultur og i vårt samfunn.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (BMM3)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse (BAS3)

Læringsaktiviteter

Forelesning, diskusjon, case-gjennomgang og oppgavegjennomgang (case og artikler som skal gjennomgås er tilgjengelige i HK biblioteket) - der studenten forventes å kunne diskutere oppsatt case.

Case, diskusjoner og quiz ved hjelp av Learning Catalytics og videoinnspillinger.

Grunnleggende begrep og tema gjennomgås i videoklipp som legges ut til studentene.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Deleksamen vil være basert på en reell merkeutfordring fra næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Dev, Chekithan S. 2008. "The corporate brand: Help or hindrance?" Harvard Business Review, 86 (2):49-53. 5 s. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28534009&site=ehost-live&scope=site

 

Maruca, Fazio Regina. 1994. "Can this brand be saved?" Harvard Business Review, 72(5):20-23. 4 s. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9409230315&site=ehost-live&scope=site

 

Roedder John, Deboarah, Barbara Loken, Kyeongheui KIm og Alokparna Basu Monga. 2006. "Brand Concept Maps: A Methodology for Identifying Brand Association Networks". Journal of Marketing Research, 43(4): 549-563. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=22754665&site=ehost-live&scope=site

 

Samuelsen, Bendik M., Adrian Peretz og Lars Erling Olsen. 2016. Merkevareledelse. Oslo: CappelenDamm akademisk.

ISBN 978-82-02-48974-8. Sider: ca. 550. [I salg fra august]

Samlet sidetall/pensum

ca 560 sider.

Anbefalt litteratur

Keller, Kevin Lane, Tony Aperia og Mats Georgson. 2011. Strategic brand management: A European perspective. 3. utg. Harlow: Financial Timers/Prentice Hall. ISBN: 9780273737872.