1. studieår 2014–2015

Høst

MRS1101 Marked og samfunn
SRB1100 Salg og relasjonsbygging
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

MAM1101 Markedskommunikasjon
MKS1101 Media_kultur_og_samfunn
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

FBS2100 Forbrukersosiologi
FOP1100 Forhandling og påvirkning
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår – Valgfag

3. studieår 2016–2017

Høst

MVB3102 Merkevarebygging
SOT3103 Service og tjenester
STR3101 Strategi og markedsmakt
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår