Innhold

Dette kurset gir en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan start ups og entreprenørielle virksomheter tar en ny ide til markedet. Kurset ser på markedsføringskonnsepter i et lean start up perspektiv, med fokus på validert læring.Sentrale tema er markedsføring på begrenede ressurser og hvordan få den initielle trekkraften, de første veldig viktige kundene for ditt nye produkt eller tjeneste. 

 

Kurset dekker diskusjoner på:  

 • Search engine marketing
 • Social media og viralitet
 • Kvantifisering og budsjett
 • PR og content marketing
 • Kundelojalitet
 • Direktemarkedsføring
 • Offline Marketing
 • Partnerskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Bred kunnskap om sentrale tema, teorier og forskning innen området entreprenøriell markedsføring og go-to market strategi.  
 • Bred kunnskap om marketingprosesser, verktøy og teknikker som er sentrale for oppstartsvirksomheter og for markedsføring av innovative produkt/tjenester 

 

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • Kan anvende akademisk kunnskap og teori til å designe en go-to-market strategi for innovative produkter/tjenester 
 • Kan bruke sentrale markedsføringsverktøy og teknikker 
 • Kan gjennomføre og systematisere validert læring 
 • Kan argumentere for strategiske valg knyttet til det å skape oppmerksomhet og første salg 

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere kritisk over forskjellen mellom markedsføring av start-ups og innovative produkter/tjenester og tradisjonell markedsføring 
 • Kan kommunisere en go-to-market strategi på en overbevisende måte

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Kurset undervises i intensive moduler og baseres på forelesninger, diskusjoner i klassen og prosjektarbeid. Kurset inkluderer et gruppeprosjekt der rammeverkene fra kurset anvendes på et reellt case. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Kurset vil inkludere en rekke relevante gjesteforelesere (business angels, venture capitalists, entreprenører).

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Baye, Michael R., Babur De los Santos og Matthijs R. Wildenbeest. 2014. "Search Engine Optimization: What Drives Organic Traffic to Retail Sites?" [Elektronisk tilgjengelig via SSRN: http://ssrn.com/abstract=2277077 ] 37 s.

 

Blank, Steve. 2013. "Why the Lean Startup changes Everything." Harvard Business Review, 91(5): 63-72. [Elektronisk tilgjengelig via VTÖ: http://www.vto.at/wp-content/uploads/2013/10/Why-the-Lean-Startup-Changes-Everything_S.Plank_HBR-052013.pdf ] 9 s.

 

Christensen, Clayton M. 1997. "Notes on Innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail." Cambridge, Massachusetts: Harvard Business School Press. [Elektronisk tilgjengelig:  http://www.2ndbn5thmar.com/change/The%20Innovators.pdf ]

 

Christensen, Clayton M., Raynor, Michael E. og McDonald, Rory. 2015. "What Is Disruptive Innovation?" Harvard Business Review, 93 (12): 44-53. 9 s [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111099338&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fain, Daniel C. og Jan O. Pedersen. 2006. "Sponsored Search: A Brief History." Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. (pp 12-13). [Elektronisk tilgjengelig via Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.1720320206/full ] 2 s

 

Hoffman, Donna L. og Thomas P. Novak. "How to acquire customers on the web." Harvard Business Review, 78(3): 179-188. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3049555&site=ehost-live&scope=site ]

 

Michael Trusov, Randolph E. Bucklin og Koen Pauwel. 2009. "Effects of word-of-mouth versus traditional marketing: Findings from an internet social networking site." Journal of Marketing, 90(73): 90-102. 12 s. [Elektronisk tilgjengelig via http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43550502&site=eds-live&scope=site ]

 

Moogk, Dobrila Rancic. 2012. "Minimum Viable Product and the Importance of Experimentation in Technology." Technology Innovation Management Review, 23-26.[Elektronisk tilgjengelig via TIM Review:http://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TIMReview_March2012.pdf ] 4 s.

 

Oliver, E. Williamson. 2009. "Transaction cost Economics: The natural Progression." Nobel Prize Lecture. S. 445-476. [Elektronisk tilgjengelig via Nobel: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2009/williamson_lecture.pdf ] 31 s.

 

O'Reilly III, Charles A., Michael L. Tushman. 2004. "The Ambidextrous organization." Harvard Business Review. 82(4): 74-81. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12774665&site=ehost-live&scope=site ] 7 s.

 

Porter, Michael E. 2008. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy." Harvard Business Review, 86(1): 78-93. 15 s. [Elektronisk tilgjengelig via: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28000138&site=ehost-live&scope=site ]

 

Sprung, Rachel. 2015. "The Essential Marketing & Sales Metrics Your Team Should Track." HubSpot, 16. september. [Lesedato 19. oktober 2016: http://blog.hubspot.com/marketing/essential-marketing-metrics#sm.0001puif9817mwflsseej71rmpkg1 ]

 

Srivastava, Rajendra K. m.fl. 2001. "The resource-based view and marketing: The role of market-based assets in gaining competitive advantage." Journal of Management, 27(6): 777-802. 25 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5777248&site=ehost-live&scope=site ]

 

Marmer, Max m.fl. 2012. "Startup Genome Report Extra on Premature Scaling: A deep dive into why most high growth startups fail." [Elektronisk tilgjengelig:  http://interactivelab.org/Startup_Genome_Report_Extra_Premature_Scaling_vers.pdf ] 59 p.

 

Thrasyvoulou, Xenios. 2014. "Understanding the innovators dilemma." Wired. [Lesedato 19. oktober 2016: http://www.wired.com/insights/2014/12/understanding-the-innovators-dilemma/ ]

 

Portefield, Amy, Phyllis Khare og Andrea Vahl. 2014. Facebook Marketing all-in-one for Dummies. Book 1: Joining the Facebook Marketing Revolution. Chapter 2: Creating Your Facebook Marketing Plan. (S. 27-56). 2. utg. ISBN: 978-1-118-46679-7. [Elektronisk tilgjengelig: http://digitalsynergy.fastem.com/Facebook%20Marketing%20All%20in%20One%20For%20Dummies.pdf ] 29 s.

 

Yasuda, H. 2005. "Formation of Strategic Alliances: Comparative Study between Resource- Based Theory and Transaction-Cost Theory." Technovation, 25:763-770. 7 s. [Legges ut på Luvit av emneansvarlig]

 

Weinberg, Gabriel  og Justin Mares. 2014. Traction: A Startup Guide to Getting Customers. S-curves Publishing. ISBN-13: 978-0976339601. 258 s. [Kjøpes via Amazon]

Samlet sidetall/pensum

513

Anbefalt litteratur

Salim, Ismail, Michael S. Malone og Yuri van Geest. 2014. Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it). Diversion Books. ASIN: B00OO8ZGC6.