1. studieår 2014–2015

Høst

ITE1100 Introduksjon til entreprenørskap
ÅSN1100 Å skape en ny virksomhet
MKF1103 Markedsføring
MEO1102 Metode 1 Akademisk lesing og skriving

Vår

KIN1100 Kreativitet innovasjon og nyskapning
FME1100 Forretningsmodeller og entreprenøriell strategi
OGP1102 Organisasjonspsykologi
FBA1100 Forbrukeradferd

2. studieår 2015–2016

Høst

VST2100 Vekststrategi
MEO2102 Metode II Markedsundersøkelser
BØK2100 Bedriftsøkonomi

Vår – Valgfag

3. studieår 2016–2017

Høst

PTU3100 Produkt- og tjenesteutvikling
SMI3100 Sosiale merkevarer og åpen innovasjon
EMS3100 Entreprenørskap, makt og samfunn
ØKS3101 Økonomi og samfunn

Vår