Innhold

Emnet integrerer HR-ledelse og merkebyggingsteori. Dette emnet fokuserer på viktigheten av organisasjonens menneskelige kapital. Eksempler (cases) vil være internasjonale bedrifter innen sportsklær, finans, bil og telecom.

Prinsippene i intern merkebygging: En deltakende måte å involvere medarbeidere i å skape verdi for forbrukere. Dette

understreker viktigheten medarbeidere spiller i å få, holde på og utvikle forbrukere. Emnet skal vise hvilken rolle ledere må inneha, og se på rammen av frihet gitt til medarbeidere.

Definere merker: Vi skal se på prosesser for definerte merker - og igjen fokusere på deltakelse, slik at medarbeidere kan engasjere seg i organisasjons ideologi.

Kommunisere merker: Det fokuseres på viktigheten av å inspirere til å bruke merket i hverdagen. Vi skal studere cases fra effektive kommunikasjonsprosesser og se effekten på medarbeideres identitet

Bygge merkevaren inn i HR-prosesser: Hvordan merkevareidéen kan styre rekruttering, utvikling, måling og belønning av medarbeidere.

Living the Brand: Integrere merket i organisasjonen; å vise mekanismene for å få medarbeidere engasjert i merkevareidéen.

Langsiktig orientering: Engasjement av nøkkelpersoner i organisasjonen. Engasjement av kunder. Ledelse og struktur. Vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Emnet gir studentene kunnskap om de viktigste temaene knyttet til studiet innen intern merkebygging og kommunikasjon. Studentene vil få forståelse av hvordan nyere forskning har forandret måten å tenke på innen merkebygging, samt hvordan Human Resources (HR) får en stadig viktigere rolle når det gjelder å utvikle medarbeideres engasjement for merkevaren. Emnet viser hvordan merkevareengasjement forsterker merkevare-kunderelasjonen.

 

Ferdigheter

Emnet gir studentene nødvendige ferdigheter til å kunne omsette konsepter og forskning fra studiet til en reell arbeidssituasjon. De skal være i stand til å reflektere over innholdet i emnet og forstå hvordan forskjellige omstendigheter krever forskjellige metoder. De kommer til å lære både om de underliggende teorier innen intern merkebygging og kommunikasjon og verktøy som kan brukes til implementering av programmer.

 

Generell kompetanse

Studentene vil få grundig innsikt i fagfeltet og hvilke utfordringer man står ovenfor i arbeidslivet. De vil lære hvordan de kan planlegge aktiviteter for intern merkebygging og kommunikasjon og hvordan bruke verktøyene på en fornuftig måte. De vil få innblikk i nyere tenkemåter, forskning og praktiske eksempler innen området.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og diskusjoner i klassen.  Aktivitetene vil inkludere analyse av eksempler (film og tekst).

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive med internkommunikasjon og merkebygging.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Barker,  Randolph og Kim Gower. 2010. "Strategic application of storytelling in organizations." Journal of Business Communication, 47(3): 295-312. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=54902883&site=ehost-live&scope=site ]

 

Baumgarth, C. 2010. "Living the brand: Brand orientation in the business-to-business sector." European Journal of Marketing, 44(5): 653-671. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=51201058&site=ehost-live&scope=site ]

 

Harris, Patrick. 2007. "We the people: The importance of employees in the process of building customer experience." Journal of Brand Management, 15(2): 102-114. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27641957&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ind, Nicholas. 2007. Living the Brand: How to transform every member of your organization into a brand champion. London: Kogan Page. 3. utg. ISBN: 9780749450830. 208 sider. Pris: 279,-

 

Kane, Gerald C. 2015. "Can You Really Let Employees Loose on Social Media?" MIT Sloan Management Review, 56(2). Sider: 7. [Tilgjengelig via MIT Sloan Management, krever opprettelse av konto og innlogging: http://sloanreview.mit.edu/article/can-you-really-let-employees-loose-on-social-media/ ]

 

King, Ceridwyn og Debra Grace. 2008. "Internal Branding: Exploring the Employee's perspective." Journal of Brand Management, 15(5):358-372. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=31593933&site=ehost-live&scope=site ]

 

King, Ceridwyn og Debra Grace. 2010. "Building and measuring employee based brand equity." European Journal of Marketing, 44(7/8): 938-971. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=52365315&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kumar, V. og A. Pansari. 2015. "Measuring the Benefits of Employee Engagement." MIT Sloan Management Review, 56(4): 67-72. [Tilgjengelig via Google Scholar: http://ilp.mit.edu/media/news_articles/smr/2015/56404.pdf ]

 

Morhart, Felicitas M., Walter Herzog og Torsten Tomczak. 2009. "Brand-Specific Leadership: Turning Employees into Brand Champions." Journal of Marketing, 73(5): 122-142. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43550505&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nonaka, Ikujiro og Hirotaka Takeuchi. 2011. "The Wise Leader." Harvard Business Review, 89(5): 58-67. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60156363&site=ehost-live&scope=site ]

 

Saleem, Fathima Z. og Oriol Iglesias. 2016. "Mapping the domain of the fragmented field of internal branding." Journal of Product and Brand Management, 25(1): 43-57. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=113847594&site=ehost-live&scope=site ]

 

Sider: 386. Dette kurset har et stort antall vitenskapelige artikler. Disse vil bli integrert i forelesningene.

Samlet sidetall/pensum

417 sider.

Anbefalt litteratur

Ind, Nicholas. 2012. Å skape mening på jobb. Oslo: Cappelen Damm ISBN: 9788202315719.

 

Sinek, Simon. 2009. Start with Why. London: Portfolio Penguin.  ISBN: 9780241958223.