Innhold

 • Makronæringsstoffer og prestasjon
 • Mikronæringsstoffer og prestasjon
 • Væske- og saltbalanse og prestasjon
 • Næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • Ernæring og immunsystemet
 • Vektregulering og endring av kroppssammensetning
 • Spiseforstyrrelser i idretten
 • Ernæring for idrettsutøvere med spesielle behov
 • Kosttilskudd, doping og prestasjon
 • Råvarekunnskap 

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

 

Kunnskap

 • gjøre rede for næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og mosjonister med høye treningsmengder
 • kunne gjengi forskjellene mellom næringsstoffanbefalinger for idrettsutøvere og normal befolkningen
 • gjøre rede for betydningen nærings- og væskeinntak for fysisk yteevne (før, under og etter trening/ konkurranse)
 • gjøre rede for effekt av trening på immunsystemet
 • gi eksempler på dopingbruk i ulike idrettsmiljøer og mulige bivirkninger
 • beskrive forekomst, årsaker og effekter av spiseforstyrrelser på helse og prestasjon
 • gjøre rede for den kvinnelige utøvertriaden og gi eksempler på risikogrupper og symptomer
 • gjøre rede for de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer

 

Ferdigheter

 • gi generelle og tilpassede råd til idrettsutøvere og fysisk aktive (voksne/unge)
 • sammenligne og vurdere prestasjonsfremmende effekter av ulike kosttilskudd
 • gi råd til personer som ønsker å regulere kroppssammensetning eller vekt
 • anvende grunnleggende kommunikasjonsteknikker i formidling av ernæringsrelatert kunnskap

 

Generell kompetanse

 • utveksle synspunkter om betydningen ernæring har for prestasjon i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon

Anbefalt tidsbruk

Ca. 270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra praksisfeltet  

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Et arbeidskrav bestående av et skriftlig forberedelsesarbeid med en praktisk øvelse, som samlet må være godkjent for å ha rett til å gå opp til eksamen. 

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Pensumlitteratur

Garthe I, Helle C, redaktørerIdrettsernæring. Oslo: Gyldendal undervisning; 2011. Sider: 247. ISBN: 9788205391864. Pris ca. 488,-

 

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. Kap. 5-14. Tot.142 s. [Elektronisk tilgjengelig helsedirektoratet.no.: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag]

 

Artikler:  

Jeukendrup A. Carbohydrate feeding during exercise. Eur J Sport Sci. 2008; 8(2):77-86. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=31411750&site=ehost-live&scope=site]

 

Kreider Richard B, Wilborn Colin D, Taylor Lem, Campbell Bill, Almada Anthony L, Collins Rick, et al. ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2010;7(1):1-43. [Elektronisk tilgjengelig via Biomedcentral: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=50245572&site=ehost-live&scope=site]

 

Nattiv A, Loucks A, Manore M, Sanborn C, Sundgot-Borgen J, Warren M, et al. American College of Sports Medicine position stand. The female athlete triad. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(10):1867¿82. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://sph.sagepub.com/content/4/4/302]

Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, Maughan RJ, Montain SJ, Stachenfeld NS. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(2):377-90. [Elektronisk tilgjengelig via Med Sci Sports Exerc:http://journals.lww.com/acsm-msse/Citation/2007/02000/Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx]

 

Miller GD, Cohen NL, Fulgoni VL, Heymsfield SB, Wellman NS. From nutrition scientist to nutrition communicator: why you should take the leap. Am J Clin Nutr.2006; 83(6): 1272-1275. [Elektronisk tilgjengelig via The American Journal of Clinical Nutrition.: http://ajcn.nutrition.org/content/83/6/1272.full]

Samlet sidetall/pensum

473 sider

Anbefalt litteratur

Norum, Kaare et al. Mat og prestasjon: kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2003. 90 s.