Foto: Høyskolen Kristiania

Oppmelding til eksamen

Fristen for å melde seg opp til eksamen for våren 2020 er 1. april. Dette gjøres i Studentweb.

Det er viktig at du velger hvor du ønsker å avlegge eksamen dersom din eksamen er en skoleeksamen. Fristen for å velge sted er 1. april. Oversikt over alle skoleeksamener finner du her.

Dersom du har hjemmeeksamen eller annen type innlevering gjøres dette som normalt i eksamensplattformen WISEflow.

 • Instruks for hvordan melde seg opp til eksamen finner du her

Hvis du vil melde deg av eksamen må du gjøre dette innen 1. april. Dette gjøres i Studentweb. Manglende trekk innen fristen vil medføre kostnader ved neste gjentak og du vil ha brukt ett eksamensforsøk. 

Eksamenssteder

Våren 2020 har vi følgende ordinære eksamenssteder:

Ordinære eksamenssteder der eksamen gjennomføres digitalt

 • Bergen
 • Bodø
 • Kristiansand (NY)
 • Oslo
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Ålesund

Ordinære eksamenssteder der eksamen gjennomføres på papir

 • Arendal
 • Drammen
 • Hamar
 • Haugesund
 • Skien
 • Stavanger

Det vil bli endringer i nåværende tilbud for ordinære eksamenssteder som vil tre i kraft fra og med høsten 2020. Du kan lese mer om dette her