Regler for booking

  • Du kan booke et rom pr dag, maks 3 timer
  • Du må møte opp på rommet innen 10 minutter
  • Andre kan ta i bruk rommet dersom det står tomt 10 minutter etter reservasjonen har startet
  • Du kan booke rom opptil en uke i forkant
  • Booking av rom gjelder for campus-studenter og ikke for nettstudenter

Fremgangsmåte

  • Ved booking av grupperom, må FEIDE-innlogging benyttes
  • I «Reservere grupperom by» gjør man bookingen av rommet man ønsker
  • Kanselering av reservasjon gjøres dette i «Mine reservasjoner», nederst på siden
  • Man kan søke opp sin egen individuelle timeplan i «Min timeplan»

Booking av spesialrom

Har du utfordringer eller spørsmål angående grupperomsbooking, ta kontakt med planlegging@kristiania.no.