Regler for booking

  • Du kan booke et rom pr dag, maks 3 timer
  • Du må møte opp på rommet innen 10 minutter
  • Andre kan ta i bruk rommet dersom det står tomt 10 minutter etter reservasjonen har startet
  • Du kan booke rom opptil en uke i forkant
  • Booking av rom gjelder for campus-studenter og ikke for nettstudenter. 

Fremgangsmåte

  • Ved booking av grupperom, må FEIDE-innlogging benyttes.
  • «Oversikt grupperom by» viser ledig kapasitet.
  • I «Reservere grupperom by» gjør man bookingen av rommet man ønsker.
  • Dersom man skal slette en reservasjon, gjøres dette i «Mine reservasjoner».
  • Man kan søke opp sin egen individuelle timeplan i «Min timeplan»

Har du utfordringer eller spørsmål ang. grupperoms-booking, ta kontakt med ressurs@kristiania.no