Generell informasjon om oppgaveskriving, formelle krav og liknende finner du på Kristiania.no/eksamen.

Akademisk skriving: tips og støtte

Videoopptak fra Høyskolen Kristiania (krever Feidepålogging)

Metodetips fra biblioteket: utvalgte kapitler om metode og oppgaveskriving. 

Trenger du hjelp til å strukturere en oppgave?  De faglige studentassistentene er her for å hjelpe deg. De kan gi tips og råd basert på egen erfaring. Bestill veiledning med faglig studentassistent.

Søk og kildehåndtering

Tips og støtte fra Søk&Skriv:

Nyttige sider fra andre høgskoler og universiteter

Språk, grammatikk og ordbøker

  • Språkrådet gir gode råd, retningslinjer for grammatikk og godt skriftspråk.
    Språkrådet tilbyr også ordbøker for bokmål og nynorsk.
  • Norske skriveregler av Aud Søyland og Jan Olav Fretland.
  • Bøker om oppgaveskriving finnes på hyllenummer 808.066.