Chicagostil Veiledninger for bruk av: Chicagostilen
  APA-stil Veiledninger for bruk av: APA-stilen
  Vancouverstil Veiledninger for bruk av: Vancouverstilen
  Zotero Zotero er et program for referansehåndtering som hjelper deg med å organisere litteratur og kildehenvisning og generere litteraturlister automatisk Zotero
  Veiledning med faglig studentassistent Her kan du få hjelp med oppgaveskriving, eksamen m.m. Veiledning med faglig studentassistent
  Skrivetips Tips og ressurser for akademisk oppgaveskriving Skrivetips
  PhD on Track PhD on Track gir støtte til søk, sitering, publisering, evaluering og ranking. Siden er primært rettet mot PhD-kandidater og forskere tidlig i karrieren. PhD on Track