Chicagostil Veiledninger for bruk av: Chicagostilen
    APA-stil Veiledninger for bruk av: APA-stilen
    Vancouverstil Veiledninger for bruk av: Vancouverstilen
    Zotero Zotero er et program for referansehåndtering som hjelper deg med å organisere litteratur og kildehenvisning og generere litteraturlister automatisk Zotero
    Veiledning med faglig studentassistent Her kan du få hjelp med oppgaveskriving, eksamen m.m. Veiledning med faglig studentassistent
    Skrivetips Tips og ressurser for akademisk oppgaveskriving Skrivetips